ØKOKRIM har offentliggjort trusselvurdering for 2020

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

ØKOKRIM skal verne viktige samfunnsverdier gjennom å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Grunnpilaren i ansvaret er å etterforske og iretteføre straffesaker. Men vi skal også identifisere og vurdere aktuelle trusler og trender

Okokrim

Globalisering

Nasjonale grenser har fått mindre betydning på mange områder. Norske borgere handler på utenlandske nettsteder, og betalingen gjennomføres ved hjelp av utenlandske betalingstjenester. Norske bedrifter etablerer seg i utlandet, og utenlandske bedrifter konkurrerer om anbud i Norge på like vilkår som norske bedrifter. Grenseoverskridende virksomhet blir mer utbredt og finansielle transaksjoner går raskere.

Bærekraft

En bærekraftig utvikling imøtekommer behovene til befolkningen i dag uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. En bærekraftig utvikling krever at vårt livsgrunnlag – selve jordkloden - klima, miljø og artsmangfold ivaretas. Økonomien bør utvikles på en måte som sikrer at alle mennesker har gode levevilkår, inkludert utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud.

Virtualisering

Virtualisering av samfunnet foregår på flere måter og har skapt nye rom for kriminalitet. Kriminaliteten i det virtuelle rom skjer i økende grad uten fysisk kontakt, på nye arenaer og gjerne gjennom en identitet som skiller seg fra den fysiske personen. Det daglige kriminalitetsbildet preges i dag av kriminalitet innen virtuell- og kryptovaluta, massebedragerier i virtuelle rom, misbruk av personopplysninger og persondata, nettovergrep og trusler på nett.

Pandemi og økonomisk usikkerhet

Koronaviruset, som først ble oppdaget i Kina i slutten av 2019, har utviklet seg til en verdensomspennende pandemi med mange tusen døde. Norske og internasjonale myndigheter har iverksatt inngripende tiltak og arbeid for å begrense smittespredning som rammer næringslivet og personers bevegelsesfrihet.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 16. apr 2020

Økokrims trusselvurdering for 2020
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.