Hvordan håndtere innsiderisiko?

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Oljeplatform

Petroleumstilsynet har derfor gjennomført et prosjekt for å øke deres og næringens kunnskapsnivå om innsiderisiko. Resultatet av prosjektet er en rapport, utarbeidet av DNV GL.

Rapporten er et verktøy for å finne god praksis for å forebygge og håndtere innsiderisiko i eget selskap. Rapporten inneholder også en sjekkliste som kan benyttes som en enkel modenhetsundersøkelse for å finne ut hvor godt selskapet er rustet for å håndtere en mulig innsidetrussel.

Rapporten er basert på informasjon og innspill gjennom workshops med selskapene, dybdeintervjuer og en litteraturstudie.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 29. okt 2019

Håndtering av innsiderisiko
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.