– Ingen overraskelse at næringslivet har vært et mål

14. apr 2023
Lesetid: 2 min

Etter utvisningen av 15 russiske etterretningsoffiserer har PST opplyst at næringslivet var et mål for etterretningsaktiviteten. Det overrasker ikke Næringslivets sikkerhetsråd.

– Norsk næringsliv leverer teknologi i verdensklasse. Det er åpenbart at dette er interessant for utenlandsk etterretning, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) eies av NHO, Virke, Rederiforbundet, Spekter, Finans Norge og Den norske krigsforsikring for skib, og arbeider for å forebygge tilsiktede sikkerhetstrusler mot norsk næringsliv. NSR samarbeider tett med sikkerhetsavdelingene til de fleste større bedrifter i Norge, og med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre myndigheter.

– Ingen som jobber med sikkerhet er overrasket over at de russiske etterretningsoffiserene har arbeidet målrettet mot næringslivet. Dette har vært en kjent trussel i lang tid, sier Johannessen.

Odin 107

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Flere hendelser i næringslivet

De siste årene har flere norske bedrifter orientert NSR om flere ulike hendelser med det som er antatt utenlandsk etterretningsaktivitet.

– Noen forteller at russiske diplomater møter opp på konferanser for å bli kjent med potensielle kilder. Andre forteller om digitale angrep og mer avanserte etterretningsoperasjoner, sier Johannessen, og fortsetter:

– Olje- og gassnæringen og forsvarsindustrien har vært særlig utsatt. Men disse bransjene er også veldig bevisst på etterretningstrusselen. Mer interessant er det derfor å se at også ordinære konferanser i næringslivet har vært besøkt av russiske etterretningsoffiserer.

En metode er ifølge PST at etterretningsoffiserene oppsøker personer som ikke har tilgang til sensitiv informasjon i dag, men som kan få det på sikt. Slike personer kan være lettere å lure, uten at de fatter mistanke.

Berømmer PST for åpenhet og forebygging

– PST har i mange år vært usedvanlig tydelige om den utenlandske etterretningstrusselen. Åpenheten har ført til at norske bedrifter har kunnet forstå trusselen og gjøre nødvendige forebyggende tiltak, sier Johannessen.

Han ønsker å gi PST stor ros for dette arbeidet.

– De åpne trusselvurderingene er til særlig stor nytte. Men også PSTs forebyggende arbeid gjennom foredrag og bedriftsbesøk er høyt verdsatt i næringslivet, sier han.

Næringslivets sikkerhetsråd oppfordrer bedrifter til fortsatt å være oppmerksomme på mistenkelig aktivitet, og å ta kontakt med lokalt politi/næringslivskontakter, PST eller NSR om de trenger råd og veiledning.

– Vi oppfordrer alle som ikke har lest PSTs åpne trusselvurdering ennå, til å lese denne snarest mulig, avslutter Johannessen.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.