Medlemspraten med: Gulating lagmannsrett!

30. okt 2020
Lesetid: 3 min

I denne ukens medlemsprat har NSR snakket med Gulating lagmannsrett i Bergen.

Espen 1

Espen Husby er sikkerhetssjef i Gulating Lagmannsrett i Bergen, en rolle han har vært i 13 år. Han har lang erfaring innenfor sikkerhetsfeltet og har tidligere jobber i Nokas og Secutiras som opplæringsansvarlig. Han startet sin karriere i sikkerhetsbransjen tilbake i 1991. Husby er også leder av fagnemnden i sikkerhetsfaget i Vestland fylkeskommune.

Hva er Gulating lagmannsrett og hva driver dere med?

- Gulating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge. Området som sokner til Gulating lagmannsrett i Bergen omfatter Vestland og Rogaland, og strekker seg dermed fra tidligere Sogn og Fjordane og helt ned til Egersund. I 2019 var det til sammen 1 109 893 innbyggere og 86 kommuner under området til Gulating.

- Gulatings hovedoppgave er å behandle alle anker over avgjørelser i de tingrettene som tilhører lagdømmet. Det krever ofte mye reising da vi ofte fasiliteter for rettsaker utenfor Bergen, hvor vi også har sikkerhetsansvaret, sier Husby.

Hva er sikkerhet for dere, og hvordan jobber dere med dette?

- Vi samarbeidet tett med politiet, da det er de som har det overordnede ansvaret for sikkerhet for fangen ved fremstilling i rettsalen i straffesaker. Men vi må også gjøre vurderinger knyttet til sivile rettsaker som går. Typiske saker som ankes til Gulating er for eksempel straffesaker, sivile saker som barnevernsaker, arveoppgjør og eiendomstvister. Ved utarbeidelse av risikovurderinger må vi vurdere intensjon, kapasitet og gjennomføringsevne i forhold til trusler. Det er ofte utfordrende å vurdere sikkerheten ved slike saker når man har lite kjennskap til bakgrunn eller tidligere historikk rundt de involverte, forteller Husby.

- Vi jobber jo også med fysisk sikring som adgangskontroll, alarm og ITV. Vi gjør jevnlig stikkprøver i inngangen med «metalldetektor/portal» og har ved flere anledninger oppdaget personer med kniv, pistol og andre slagvåpen de siste årene. Ideelt sett skulle alle domstoler i Norge hatt bedre grunnsikring, slik som i Oslo tinghus hvor alle må gjennom en "flyplasskontroll" for å komme inn i bygget.

- Sikkerhetsavdelingen i domstolene ønsker å arbeide proaktivt og forbyggende i forhold til trusselbilde mot domstolen, uniformeringen er dempet mørk blå dress. Sikkerhet og service går hånd i hånd, vi møter mange forskjellige mennesker fra alle samfunnslag og kulturer i løpet av vår arbeidsdag. For mange er det også en påkjenning å være i retten, så vi har også ansatte med ambulansefaglig bakgrunn, og møter ofte

Det er jo en symboltung bygning du har sikkerhetsansvaret for, hvordan fungerer det?

- Absolutt. I utgangspunktet er jo alle rettsakene åpne for offentligheten og for publikum. Blant annet ligger flere av rettsalene på gateplan og man har mulighet for å se rett inn i pågående rettsaker fra gaten. Åpenhet er en veldig viktig verdi for oss, sier Husby.


Gulating riktig

Videre forteller han: "Da nedstengingen kom ble det vanskelig å holde helt åpent, men vi har funnet gode digitale løsninger på det. For eksempel har det nylig vært oppe en sak om de elektriske sparkesyklene, og vi forventet interesse fra pressen. Da ble løsningen at pressen og andre interesserte kunne følge rettsaken hjemmefra gjennom live stream".

Har dere noen positive erfaringer dere ønsker å dele med andre?

- Vi er veldig stolt av tiltakskalenderen vi har laget. Alle kontorer her på huset har en sånn liggende ved telefonen. Den er også blitt en del av vernerunden, altså er det påbudt å ha den liggende. Alle nyansatte får en gjennomgang av denne og flere andre virksomheter har kopiert ideen og formatet.

Hvordan bruker og opplever dere ellers NSR-medlemskapet?

- I tillegg til å være medlem er jeg også NSRs regional representant for Vestland. Gjennom NSR har de regionale representantene faste møter, i tillegg et nært og tett samarbeid med politiet og politiets næringslivskontakter. Jeg har blant annet vært med å arrangere de årlige medlemsmøtene med politiet og PST, med stor suksess siden 2015. Ellers deltar jeg årlig på Sikkerhetskonferansen og bruker NSR for faglig påfyll, forteller Husby.

Tiltakskort riktig

Ta kontakt dersom du ønsker å kopiere tiltakskalenderen til din virksomhet.

Oppdatert: 30. okt 2020

Publisert: 29. okt 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.