Søk

Ditt søk på PST ga 82 treff

Publikasjoner

PSTs Sikkerhetshåndbok 2024

Personlig sikkerhet - en veileder for myndighetspersoner og andre risikoutsatte.

Trusselvurdering: Pride arrangementer 2023

Nasjonal trusselvurdering (PST)

PSTs nasjonale trusselvurdering 2020

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og... vis mer

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret – digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur – terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

Nasjonal trusselvurdering 2021

Trusselvurdering: Folkesamlinger og arrangementer i 2023

Nasjonal risikovurdering 2022

Nasjonal trusselvurdering 2024 (NTV)

Terrorsikring

En veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger

Nasjonal trusselvurdering 2019

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige... vis mer

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet. Det er ønskelig at lesere av trusselvurderingen vurderer i hvilken grad innholdet kan få konsekvenser for deres egen aktivitet og virksomhet, basert på de verdier de forvalter.

Nasjonal kontraterrorstrategi

Nasjonal trusselvurdering 2022

Håndtering av innsiderisiko

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av... vis mer

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Arrangementer

4. des

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
3. okt

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
15. okt – 16. okt

Innføring i sikringsrisikoanalyse

kl. 09:00 - 16:00, Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Øvrige treff

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.