Nasjonalt cybersikkerhetssenter er offisielt åpnet

19. mar 2021
Lesetid: 2 min

I dag åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen offisielt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC).

Bakke Jensen Tybring Gjedde

Fra venstre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og digitaliseringsminister Nikolai Astrup (Foto:NSM)

Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og skal bidra til å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom.

NCSC er lokalisert på Havnelageret i Oslo sentrum. I tillegg til NSM vil også en rekke samarbeidspartnere fra både privat og offentlig sektor være representert på senteret.

- Med etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter skapes en arena der NSM, relevante aktører i næringsliv, eiere av kritisk infrastruktur, og offentlige myndigheter samarbeider tett i samme lokaler. Senteret bringer Norge på linje med toneangivende land som har etablert tilsvarende sentre, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Regjeringen har etablert Nasjonalt cybersikkerhetssenter for å styrke den digitale sikkerheten i Norge. Ved å kraftsamle kompetansen om cybersikkerhet på ett sted vil det være lettere å få et felles risikobilde og felles situasjonsforståelse. Dermed vil det også bli lettere for myndighetene å koordinere innsatsen ved nasjonale, tverrsektorielle dataangrep.

- Nasjonalt cybersikkerhetssenter viser hvor gode vi kan være i Norge når vi går sammen for å løse store utfordringer. Forventningene til senteret handler om at vi i fellesskap skal sikre oss bedre, på tvers av sektorer og bransjer. Det meste vi gjør i dagens Norge er avhengig av at digitale tjenester og infrastruktur er tilgjengelige og trygge, og denne etableringen styrker hele vår digitale motstandsdyktighet, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

- Nasjonalt cybersikkerhetssenter er stort løft for vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere dataangrep. Også dersom det skulle komme et alvorlig angrep som det står en statlig aktør bak. Senteret bidrar til at vi kan forebygge dataangrep og styrker vår forsvarsevne. Dette gir oss økt trygghet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Senterets hovedoppgaver:

 • Gi gode råd og anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv for å forebygge og redusere digitale sårbarheter.
 • Nasjonal koordinerende enhet ved digitale angrep.
 • Når alvorlige digitale angrep oppstår skal NCSC bistå virksomhetene og koordinere innsatsen for å redusere konsekvensene og gjenopprette sikker tilstand
 • Å samle nasjonal kompetanse, der ulike aktører samarbeider basert på felles risikobilde for å sikre felles situasjonsforståelse.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 1. nov 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.