Ny medarbeider i NSR

7. mar 2023
Lesetid: 2 min

Cornelia Marie Dybwad er fra første mars ansatt som ny medarbeider i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Cornelia Marie Dybwad

Cornelia Marie Dybwad

Dybwad ble ferdig med en master i strategiske studier fra University of St Andrews høsten 2021, etter ett år med studier i sikkerhetspolitikk i Frankrike og en bachelor i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet. Hovedfokuset på både bachelor- og masteroppgaven var kinesiske investeringer som mulige hybride sikkerhetstrusler. Cornelia kommer til oss fra Gyldendal Norsk Forlag der hun har erfaring med administrasjon og regnskap.

Cornelia har fått en delt stilling som innebærer administrasjon og etter hvert rådgivning.

- Det er vanskelig å implementere forebyggende tiltak når man ikke kjenner til omfanget eller kompleksiteten av truslene man står overfor. Den stadige fremveksten av hybride sikkerhetstrusler og påvirkningsoperasjoner utført av utenlandske aktører gjør at det norske næringslivet må tenke annerledes i tilnærmingen til dagens trusselbilde, sier Cornelia.

- Jeg tror at den administrative erfaringen kombinert med studiene i sikkerhetspolitikk vil gjøre at jeg kan bidra med økt merverdi til medlemmene til NSR. Godt forebyggende sikkerhetsarbeid handler jo ofte om å se avhengigheter mellom ulike deler av virksomheten og verdikjedene. En liten del kan plutselig få stor betydning når den settes inn i en ny sammenheng. Jeg ser derfor frem til en spennende og variert arbeidshverdag preget av et risiko- og trusselbilde i konstant endring. Særlig ser jeg frem til å bidra aktivt til erfaringsdeling mellom medlemmene. Det er jo de som vet hvor skoen trykker!

- Jeg tror at man fremover vil se nyttigheten og nødvendigheten av økt dialog og koordinering innenfor næringslivet, men også mellom næringslivet og myndighetene, for å tilstrekkelig kunne kartlegge, forebygge og hindre dagens- og fremtidens sikkerhetstrusler. For å kunne etablere en helhetlig tilnærming, er det viktig med en felles forståelse for mulige sikkerhetsmessige utfordringer. Og, selv om en trussel virker fjern og sannsynligheten for at den vil ramme akkurat din virksomhet er liten, kan konsekvensen være fatal for den daglige driften. Litt god gammeldags «føre-var» holdning skader absolutt ikke!

Dilemmaer og utfordringer oppstår når det blir utført handlinger som i seg selv ikke er ulovlige, men der handlingene kan brukes som middel for å oppnå illegale mål. Hvordan skal man da klare å skille mellom en handling ladet med gode intensjoner og en mulig sikkerhetstrussel? Er du i tvil, still deg selv noen kontrollspørsmål eller ta kontakt med oss i NSR.

- Vi er heldige som har fått Cornelia Dybwad med på laget. Hun er en betydelig og viktig forsterkning av Næringslivets Sikkerhetsråd i en tid der sikkerhet i næringslivet er svært viktig for både virksomheter og samfunn, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.