Ett år har gått – et tilbakeblikk

Av Jack Fischer Eriksen
Tidligere direktør i NSR

30. jul 2020
Lesetid: 2 min

2018 har vært et spennende og aktivt år for NSR, hvor sikkerhet i samfunnsdebatten har vært tydeligere enn på mange år. Vi har avholdt mange seminar, konferanser, kurs, undersøkelser, møter med medlemmer, myndigheter og politikere. Vi har også betydelig flere medlemmer enn siden opprettelsen av NSR for 41 år siden. Sikkerhet er på dagsorden.

Arrangementer

I forbindelse med offentliggjøringen av den Nasjonale trusselvurderingen fra PST i februar, arrangerte våre regionale koordinatorer seminarer i fem byer, med over 500 deltakere. I mai var vi medarrangør av Security Community i regi av Stanley Security. Sikkerhetskonferansen 2018 ble i år avholdt på Edderkoppen Scene, og vi satte ny rekord i antall deltakere. Tilbakemeldingen fra deltakere på konferansen var også svært gode, og vi skal levere høy kvalitet også i 2019. Vår konferanse skal ikke bli størst, men være det viktigste stedet for nettverksbygging – ny kunnskap og kompetanse. I tillegg skal det være hyggelig!

NSR deltok på flere arrangementer under Arendalsuka, holdt innlegg og deltok i debatt om innsidetrusselen, sammen med Politidirektoratet, PST, NSM og Telenor. Dette var også tema for et fullsatt seminar i desember, som var spesielt rettet mot HR-personell.

Det har også blitt avholdt en rekke kurs i fysisk sikring, sikringsrisikoanalyse, sikkerhetsledelse, samt i trusselvurdering og analyse. Kursene har vært åpne for alle, men vi har i tillegg også holdt bedriftsinterne kurs.

Ekspertutvalg og publikasjoner

Det har gjennom året også vært mye aktivitet i våre fem ekspertutvalg. Utvalgene har hatt regelmessige møter og har bidratt med rådgivning, arrangementer og publikasjoner. I vårt konsultative råd og våre utvalg sitter det nå nær 100 mennesker med høy kompetanse innen sikkerhetsfaget.

En av publikasjonene som er produsert i år er, Veileder i sikringsbelysning, som gir en innføring i hvordan man tar hensyn til sikkerhet ved planlegging og etablering av belysning. Veilederen er utarbeidet i regi av Sikringsutvalget.

En annen er Mørketallsundersøkelsen 2018, som har kartlagt IT-sikkerhetstilstanden hos over 1500 virksomheter i privat og offentlig sektor. Mørketallsundersøkelsen gir et innblikk i norske virksomheters holdninger til digital sikkerhet, kunnskap, forebygging og beredskap. Undersøkelsen gjennomføres i regi av Informasjonsikkerhetsutvalget.

I skrivende stund jobber en arbeidsgruppe under Sikkerhet internasjonalt med en veileder i reisesikkerhet, også digital reisesikkerhet. Vi er også i gang med utarbeidelse av nytt produkt – “Hybride trusler”, og kartlegger omfanget av dette i Norge mot norske virksomheter.

Mediedekning

NSR uttaler seg ofte ulike medier om kriminalitets- og sikkerhetsrelaterte saker som berører næringslivet. Vi tør og skal mene noe om vanskelige sikkerhets- og kriminalpolitiske spørsmål, og vil fortsette med dette fremover.

Vi ønsker alle våre støttespillere og følgere en gledelig jul og et godt nytt år !

Oppdatert: 30. jul 2020

Publisert: 17. des 2018

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.