NSR leder an med et unikt offentlig - privat samarbeid

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

NSR, PST og Junglemap tilbyr nå næringslivet et gratis introduksjonskurs i digital sikkerhet. Vi ønsker å få ledere og styrer i næringslivet til å initiere og følge opp digital sikkerhet på linje med øvrige virksomhetsrelaterte aktiviteter.

I februar offentliggjorde PST sin åpne trusselvurdering for 2019, og NSR lanserte nylig «Hybridundersøkelsen», som omhandler trusler mot norsk næringsliv. Begge dokumenterer at vi som digitalt samfunn står overfor et komplekst og omfattende trusselbilde som utfordrer din virksomhet og storsamfunnet – hver dag.

Samtidig har NSR i andre undersøkelser dokumentert at viktig informasjon fra PSTs åpne trusselvurderinger ikke når godt nok ut til næringslivsledere. Det betyr at det er et gap i det trusselbildet som PST presenterer, og det som næringslivsledere innretter seg etter.

Dette vil vi gjøre noe med. Vi har derfor fremhevet hovedpunkter i årets trusselvurdering fra PST og lagt det inn i kurset. Det samme har vi gjort med Hybridundersøkelsen. Kortfattede moduler på 3 minutter fordelt på seks leksjoner gjør at en slipper å lese to rapporter, men heller setter av 3 minutter per uke, og på den måten øker trusselforståelsen jevnt og trutt. Den enkelte virksomhet kan selv melde på kursdeltakere og følge med på hvor mange som gjennomfører.

Budskapet er satt sammen for å være relevant for ledere, og viser blant annet hvorfor og hvordan en kan etablere og følge opp KPIer for digital sikkerhet på linje med salg, kostnader, HMS, og andre virksomhetskritiske mål.

Vi håper dette gratistilbudet bidrar til økt bevisstgjøring og stor interesse fra norske ledere knyttet til digital sikkerhet. Vi understreker her betydningen av at hver og en virksomhet bidrar. Ved å sikre egen virksomhet og de verdier som skapes, gis en positiv dominoeffekt på hele det digitale samfunnet som vi er avhengige av. Jo bedre digital grunnsikring vi alle bidrar til, jo mer digitalt robust blir vårt samfunn.

Les mer på bestillingssiden og bestill kurset her.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 29. apr 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.