Privat sikkerhetsbransje er også en beredskapsaktør!

23. mar 2022
Lesetid: 1 min

Dette var en av kommentarene da fylkesmann Erling Lae oppsummerte Beredskapsdagen i Vestfold.

Erling lae

Administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen, understreket i et innlegg hvilken betydning privat sikkerhetsbransje har i den norske beredskapen.

- Mitt motiv for å delta på Beredskapsdagen er å få frem fakta om privat sikkerhetsbransje, og vise vår rolle i samfunnets beredskap og beredskapsplanverk, sier Holmen.

Holmen viste et tenkt scenario om en alvorlig hendelse skulle oppstå i Stavanger havn, og hvilke ressurser den private sikkerhetsbransjen ville ha hatt på stedet i utgangspunktet. Ved en større hendelse hadde de tilstedeværende vekterne ganske sikkert blitt involvert, slik de ble i Oslo 22/7. En undersøkelse gjort av FAFO, viste at over 300 vektere var involvert i ulike oppgaver etter denne terroraksjonen.

Holmens poeng var at, vekterne etter all sannsynlighet vil bli involvert ved en større hendelse, men de blir ikke involvert ved beredskapsplanlegging og øvelser.

- Jeg merket meg spesielt innlegget fra direktøren i Securitas, sa Erling Lae. Vaktselskapene representerer en av de større beredskapsressursene vi har i samfunnet. Da må de også tas med i beredskapsplanleggingen. De er der i dag og de er der når det skjer. Beredskap handler også om å utnytte samfunnets samlede ressurser på en god måte. Vi må ta med sikkerhetsbransjen når vi lager beredskapsplaner og når vi øver, oppsummerte Lae.

- I NHO Service er arbeidet godt i gang med å utarbeide en "veileder" for samhandling mellom fylker, kommuner og sikkerhetsbransjen som løfter disse utfordringene og hvordan de kan og bør løses. DSB, Finans Norge, og utvalgte beredskapssjefer og fylkesmenn har vært involvert i prosessen og kommet med innspill til innhold, sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service.

Veilederen vil bli presentert på en egen temadag høsten 2016 hvor blant annet beredskapssjefene i alle norske kommuner vil bli invitert.

Oppdatert: 23. mar 2022

Publisert: 26. apr 2016

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.