Uønskede oppkjøp og investeringer i lys av koronastiuasjonen?

Av Nina Meldahl
Seniorrådgiver

19. mar 2021
Lesetid: 2 min

Fremmede stater kan utnytte sårbarheten i markedet som koronasituasjonen har skapt, til uønskede oppkjøp og investeringer.

Siarhei plashchynski hs Drp7 Li0 Ss unsplash

NSMs RISIKO 2020 kom ut 17.04.20 og viser til strategiske investeringer og oppkjøp som metode for å skaffe uønsket innpass i prosesser og beslutninger og tilgang til sensitiv informasjon, teknologi og kompetanse i norske virksomheter.

Grunnet den spesielle situasjonen næringslivet befinner seg i, er NSR er bekymret for at våre medlemmer og næringslivet generelt kan være sårbare for denne type uønsket aktivitet. Dette kan i ytterste konsekvens gi økte muligheter for utenlandske selskap med andre intensjoner enn rent økonomiske, til å skaffe seg eierdeler eller eierskap til norsk selskap de ser på som relevante.

PST peker også i sin trusselvurdering fra 2020 på at fremmede staters etterretningstjenester samler inn sensitiv informasjon om alt fra strategier og satsingsområder til produktutvikling og teknologisk innovasjon. Særlig utsatte mål mener de vil være virksomheter innen energi, olje og gass, maritim teknologi, elektronisk kommunikasjon, forsvars- og flerbruksteknologi, romsektoren samt virksomheter som utvikler miljøvennlig teknologi.

Den legitime tilgangen til informasjon og teknologi kan benyttes for illegitime formål. PST sier åpent at i flere land bistår etterretningstjenester eget næringsliv, og at det derfor kan være vanskelig å skille mellom normal økonomisk aktivitet, den private industrispionasjen og den statlige etterretningsvirksomheten. Ved å kjøpe seg opp i selskap som driver med teknologi og annen relevant aktivitet vil den aktuelle staten kunne tilegne seg kunnskap som de ikke ville ha fått ellers. Dette kan være alt i fra ny teknologi, teknologi som rammes loven for eksportkontroll for å hindre spredning av teknologi som kan brukes til produksjon av masseødeleggelsesvåpen, eller bare til å få en lokal posisjon. NSMs RISIKO sier at dette kan være en gunstig måte å drive innhenting på eller å oppnå påvirkningsmuligheter for en senere anledning.

NSMs RISIKO som også PST, E-tjenesten og DSB har bidratt til, presiserer at denne typen aktivitet kan skje gjennom stråselskaper og komplekse selskapsstrukturer og kan dermed være vanskelig å avdekke

For flere spørsmål og info oppfordrer vi medlemmene våre til å kontakte oss.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 30. apr 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.