NSM har publisert "Helhetlig digitalt risikobilde 2019"

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Hva har det egentlig å si at våre verdier i økende grad befinner seg på nettet? Eller at utenlandske selskaper bærer norske samfunnsfunksjoner? Hva avgjør om vi kan motstå forsøk på påvirkning?

NSM risiko 2019

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i oppdrag å å følge opp nasjonal digital sikkerhet. Hvert år utgir NSM rapporten Helhetlig digitalt risikobilde. Årets rapport går i dybden på angrepstrender i 2019, utfordringer og muligheter som kommer med de store teknologitrendene, risikoen ved digitalisering av kritisk infrastruktur, individets trygghet på nett og Norges avhengighet til det digitale internasjonale samfunnet. Norge må møte den storstilte digitaliseringen på en sikker måte. Det er derfor gledelig at mange norske virksomheter blir mer sikkerhetsbevisste og identifiserer flere tiltak og iverksetter dem raskere enn før. Dette er også helt nødvendig i en situasjon der digital risiko øker. God digital sikkerhet er resultat av systematisk og langsiktig arbeid.

Myndighetene også har tatt viktige grep: Vi har fått en ny sikkerhetslov, en nasjonal digital strategi for sikkerhet og en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Rapporten ser på hvordan disse nasjonale tiltakene kan hjelpe oss til sikrere digitalisering. Ett av disse er at Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) etableres som en del av NSM, et viktig bidrag til oppfølgingen av nasjonal strategi for digital sikkerhet fordi det fremmer samarbeid på tvers av sektorer og mellom private og offentlige virksomheter.

Helhetlig digitalt risikobilde skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i private og offentlige virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer og i alle virksomheter. Begrepet helhetlig betyr at rapporten handler om problemstillinger knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 15. nov 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.