Søk

Ditt søk på NSM ga 93 treff

Publikasjoner

Risiko 2023 (NSM)

Sikkerhetsfaglige råd

Risiko 2021

Risiko 2020

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha,... vis mer

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha, men uforutsette og uønskede hendelser er ikke begrenset til en pandemi. De kan skje digitalt, og i den fysiske verden, og de kan ha blitt satt i gang av noen som vil skade oss, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Nasjonalt digitalt risikobilde 2021

Risiko 2022

Risiko 2024

Nasjonalt digitalt risikobilde 2023

Risiko 2019

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i... vis mer

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i sammenheng med sårbarheter i virksomhetene og trusselbildet vi står overfor, peker NSM på seks faktorer som er særlig viktige for å vurdere den totale risikoen virksomheter bør forholde seg til:

Løsepengevirus (temarapport) 2020

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et... vis mer

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et mål, og deretter kreve penger for å dekryptere dem. Sammen med Kripos har NSM utarbeidet en temarapport om løsepengevirus.

Terrorsikring

En veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger

Nødplakat for digitale angrep

Nødplakat for digitale angrep (engelsk)

Cyberattack Emergency Response

Håndtering av innsiderisiko

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av... vis mer

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Arrangementer

5. jun

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
4. des

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
3. okt

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Øvrige treff

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.