Veiledere til ny sikkerhetslov publisert

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Nå har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publisert åtte veiledere til den nye loven.

NSMs veiledninger skal utdype forståelsen av regelverket, inkludert de ulike bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

De nye veiledningene finner du her.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 26. aug 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.