Innspill til Totalberedskapskommisjonen

18. mai 2022
Lesetid: 2 min

Totalberedskapskommisjonen har sendt ut et spørreskjema til flere virksomheter og etater, blant annet NSR.

Odin johannessen lowres

Odin Johannessen, direktør i NSR.

NSR har gitt sine innspill til kommisjonens spørsmål. Ett av spørsmålene berører;

Effektiv bruk av samfunnets samlede beredskapsressurser

Både pandemien og krigen i Ukraina har vist hvilke utfordringer vi står overfor i et moderne og sterkt spesialisert samfunn. Utfordringene rammer alle, på tvers av sektorer og bransjer, og i større eller mindre grad. Spesialisering, internasjonalisering og globalisering skaper muligheter, men også sårbarheter gjennom lange og kompliserte verdikjeder. Sårbarhetene må møtes aktivt i en beredskaps- eller krisesammenheng. Å snu utviklingen er ikke mulig, og heller ingen ønsket løsning, om man skal øke beredskap og styrke samfunnssikkerhet.

I krise- og beredskapssammenheng er det fort gjort å tenke mest på de tingene vi må ha på plass for å løse de oppgavene som må løses. Her bygger vi i for stor grad på det Totalforsvaret vi hadde under den kalde krigen. Hverken tingene (biler, båter, fly, gravemaskiner, planer) eller folkene er som før.

Hver krise eller krig må ses i lyset av sin tid, og når vi skal forberede oss på det som med større eller mindre grad av sannsynlighet vil komme, må vi ikke henge fast i det som var, men tenke fritt om der vi bør være for å løse de samfunnsmessige- og næringslivsmessige utfordringene som følger med dagens og morgendagens sammensatte og komplekse trusselbilde.

Vi bør løfte samfunnets evne til å håndtere dette trusselbildet, for krisen/krigen "eies" ikke bare av myndighetene slik det var for ca førti år siden. Krisen eller krigen rammer hele samfunnet og må i større grad løses av hele samfunnet. Det er samfunnets evne til å løfte i fellesskap som avgjør hvordan vi rammes og hvor godt vi står gjennom krisen. Vi bør styrke totalberedskapen nasjonalt. Myndigheter og næringsliv, offentlige og private krefter må virke bedre sammen, og gjennom et effektivt og godt organisert samvirke, være i stand til å løse de sammensatte utfordringer som kan treffe oss i fred, krise og krig. Både forsvar og sivilsamfunnet må fungere parallelt.

Det er i felleskapet vi finner styrke, vilje og evne til å løse de utfordringene vi står overfor. Det har vi forstått når det gjelder krig (NATO). Det må vi også forstå når det gjelder sammensatte trusler, som ikke omfattes av artikkel fem, men som likevel kan virke avgjørende på vår evne til å forsvare oss militært både nasjonalt og i et allianseperspektiv.

Alle spørsmål og svar kan lastes ned til venstre for artikkelen.

NSRs svar på Totalberedskapskommisjonens spørsmål
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.