Det blir alvor – Telenors årlige sikkerhetsrapport er publisert

Av Telenor Norge

9. okt 2023
Lesetid: 1 min

En mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon stiller skjerpede krav til digital motstandskraft. Kritisk infrastruktur er langt mer utsatt enn tidligere og sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov. Betydningen av dette er fokus i årets utgave av rapporten Digital Sikkerhet med undertittel «Det blir alvor».

Birgitte Engebregtsen Telenor Norge 2

Birgitte Engebretsen, Administrerende direktør i Telenor Norge (Foto: Telenor)

Et moderne samfunn forutsetter et solid og sikkert fundament, en digital infrastruktur der sårbarhet er redusert til et minimum. Premisset for den digitale grunnmuren i 2023 er at alt må virke hele tiden.

- Et utfall i vår infrastruktur og tjenester vil kunne medføre store samfunnsmessige konsekvenser og i en krisesituasjon i verste fall kunne true nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Birgitte Engebretsen som er administrerende direktør i Telenor Norge i rapporten.

Det er syvende året Telenor Norge publiserer sin rapport Digital Sikkerhet, i år med undertittelen "Det blir alvor".

- De åpne trusselvurderingene fra de norske etterretnings- og sikkerhetstjenestene er svært viktige for å forebygge potensielt alvorlige hendelser mot norsk digital infrastruktur. Vi i Telenor har hatt stor nytte av innsikten myndighetene deler. Denne rapporten er Telenors bidrag for å ytterligere styrke vår felles digitale sikkerhet. Vi mener åpenhet er svært viktig også fra næringslivet og derfor deler vi egen innsikt om trusselbilde, håndtering av sikkerhetshendelser, og setter fokus på områder vi mener er viktige for sikkerhetsarbeid både i virksomheter og i samfunnet for øvrig, sier Engebretsen.

Oppdatert: 9. okt 2023

Publisert: 8. sep 2023

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.