Har du planene klare hvis du blir utsatt for et dataangrep?

2. feb 2022
Lesetid: 1 min

Mange virksomheter har i den senere tiden blitt utsatt for løsepengevirus og andre dataangrep.

Adobe Stock 373873233

For å redusere muligheten for et vellykket angrep, er det viktig at du på forhånd har redusert sårbarhetene. Sørg for at alle maskiner og systemer er oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringer, gjennomfør en risikoanalyse (verdi – trussel – sårbarhet), utarbeid en beredskapsplan.

Dette høres komplisert ut, men der er verd innsatsen og kostnadene. Det finnes flere veiledninger og sjekklister som kan hjelpe deg i dette arbeidet.

F24 har i samarbeid med NSR utarbeidet en sjekkliste for både forebygging og håndtering av dataangrep. Sjekklisten kan lastes ned her.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplever ofte at norske virksomheter blir utsatt for digital utpressing (løsepengeangrep). NSM har flere råd som norske virksomheter anbefales å ta bruk.

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet kan også være nyttig å lese.

Ta deg tid til å se gjennom disse rådene og veiledningene. De kan gjøre din virksomhet bedre rustet til å motstå dataangrep.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.