Hva bør virksomheter gjøre når utstyr flyttes fra hjemmekontor til virksomheten igjen?

Av Nasjonalt cybersikkerhetssenter

18. mai 2021
Lesetid: 1 min

I løpet av andre halvår 2021 er det sannsynlig at mange arbeidstakere vender tilbake til ordinære kontorplasser og tar med IT-utstyr som midlertidig har vært brukt på hjemmekontor. Det er viktig å ha gode rutiner og prosesser på plass når slikt utstyr skal tilbake i virksomhetenes nettverk og infrastruktur.

Pexels negative space 34600

Utstyret må tilbakestilles til virksomhetens konfigurasjon, og antagelig bør utstyret sjekkes for eventuelle tilpasninger gjort på hjemmekontor. Det bør deretter skannes, renses og fortrinnsvis tankes opp med ny og frisk programvare. Som et minimum bør det gjøres en sikkerhetssjekk på alt utstyr før det kobles til virksomhetens nettverk.

Vaksinasjonsprogrammet mot COVID-19 er kommet godt i gang og samfunnet åpner gradvis opp. Da er også tiden inne for å planlegge rutiner og logistikk for mottak, kontroll og service, samt oppkobling av utstyr og enheter når arbeidstakere tar med IT-utstyret tilbake fra hjemmekontor. NCSC anbefaler virksomheter å starte planleggingen i god tid for å etablere forebyggende tiltak mot at IT-utstyr som har vært på hjemmekontor tar med skadevare tilbake til virksomheten.

Noen enkle råd og tiltak for digital hygiene for hjemmekontorløsninger:

 • Sikre dine videokonferanseløsninger mot utilsiktet tilgang
 • Gode passordrutiner på videokonferanseløsning der dette er mulig
 • Kontroll og oversikt på hvem som deltar i møtet, både de som deltar via telefon og de som mobile enheter med kamera og mikrofon.
 • Vær bevisst på omgivelsene rundt deg at ikke informasjon spres unødvendig, både informasjon som vises på skjermflater, men også lyd at dette ikke spres unødvendig utenfor ditt hjemmekontor.

Oppdatert: 18. mai 2021

Publisert: 10. mai 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.