Mål din cybersikkerhet gratis

20. okt 2022
Lesetid: 1 min

Norske virksomheter opplever i økende grad digitale sikkerhetstrusler. Det kan være krevende å få oversikt over egen sikkerhetsstatus, i hvilken grad man er beskyttet mot angrep og hvordan man kan øke sikkerhetsnivået.

Cyber Security image DNV

DNV og Gjensidige har lansert et digitalt verktøy som vurderer virksomheters modenhet innen cybersikkerhet. Med verktøyet får du både oversikt, dokumentasjon og råd om hvordan du kan øke informasjonssikkerheten din. Modenhetsvurderingen er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for informasjonssikkerhet. Dokumentasjon kan benyttes ved søknad om cyberforsikring eller som dokumentasjon overfor andre samarbeidspartnere.

Så langt har omtrent 3000 testet verktøyet og økt bevisstheten rund cybersikkerhet i sin virksomhet

Vurdere din modenhet innen cybersikkerhet

Det nye verktøyet skal bidra med å øke bevisstheten om informasjonssikkerhet og gir tilgang til en standardisert og allment anerkjent modenhetsvurdering.

Prinsippene i modenhetsvurderingen er relevante for alle typer virksomheter, mens omfanget i tiltakene vil variere. Verktøyet er gratis.

- Modenhetsvurderingen kan hjelpe deg med å gå fra godt sagt til godt gjort. Den konkretiserer NSMs grunnprinsipper for it-sikkerhet i din virksomhet. Sårbarheter og risiko identifiseres, og du får et grunnlag for å iverksette risikoreduserende tiltak presist og målrettet, sier Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd.

Oppdatert: 20. okt 2022

Publisert: 18. okt 2022

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.