Fem kjappe

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

Denne gangen er det Rune Foshaug, styremedlem fra NHO, som svarer på spørsmål.

Rune foshaug jpg article

(Foto: NHO)

Rune er avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon i NHO-S. Han har i nesten hele sin yrkeskarriere jobbet med samfunnsmessige, økonomiske og juridiske aspekter innenfor områder som kompetanse, forskning, innovasjon, teknologi og digitalisering. Rune representerer NHO i en rekke fora, utvalg og styrer, f.eks. i SRY, i Digitale 21 og som styrerepresentant i Næringslivets sikkerhetsråd. Rune er utdannet statsviter med samfunnsøkonomi, juss og historie i fagkretsen.

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

- Den viktigste grunnen er at alle bedrifter og virksomheter må ha et bevisst forhold til de verdiene de forvalter, og medlemskapet bidrar til økt innsikt i hvordan disse verdiene kan sikres. Fordi sikkerhet utfordrer alle bedrifter på tvers av næringer. For NHO som den største arbeids- og interesseorganisasjon for næringslivet i Norge, var det naturlig å bidra til å styrke næringslivets samlede evne til å forvare sine verdier via etableringen av en egen organisasjon som kunne jobbe dedikert med sikkerhet i alle sine fasetter.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

- Bidra til en fornuftig forvaltning og prioritering av ressurser nå og fremover.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

- Kan ikke komme utenom cybersikkerhet, fordi digitalisering blir helt kritisk for både arbeidsprosesser og forretningsutvikling.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Den største verdien er økt bevissthet om kriminalitetsbilde og de truslene nærings- og arbeidslivet står overfor. Dette bidrar til bedre forståelse av hvilke tiltak virksomheten bør iverksette.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

- Det er bare en ting å si: Meld dere inn!Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 18. feb 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.