• Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Ledig stilling i NSR

  Anette Tinglum går over i annen stilling 1 september, og vi søker etter seniorrådgiver.

 • Banedanmarks Trafiktårn (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Nordisk sikkerhetsmøte i København

  Den årlige nordiske samlingen mellom NSR og våre nordiske kolleger fant i år sted i København. Hensikten med møtet er faglig påfyll, orienteringer og gjensidig informasjonsutveksling.

 • Illustrasjon

  Kurs i reisesikkerhet

  Bravura AS lanserer online kurs i reisesikkerhet, i samarbeid med NSR. Formålet med kurset er å kunne redusere uønskede hendelser for bedriftens ansatte på jobbreise.

 • Roy stranden

  Ny fagbok om sikring

  Som et teoretisk og akademisk fag er temaet fremdeles ungt, og det er en utfordring at det finnes få bøker om faget på norsk. 

 • Portrett av Jo De Vliegher

  Hydro kommer på Sikkerhetskonferansen 19. september

  Aluminiumselskapet Hydro ble tidligere i år utsatt for et stort dataangrep som sterkt påvirket driften i selskapet. Etter måneder med arbeid har det vært ganske stille i media rundt det som skjedde. Nå kommer CIO Jo De Vliegher til Sikkerhetskonferansen for å dele sine erfaringer rundt hendelsen.

 • Odin Johannessen (Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

  Odin Johannessen ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

  Styret i Næringslivets Sikkerhetsråd har ansatt Odin Johannessen som ny direktør i NSR. Generalmajor Odin Johannessen er i dag sjef Hæren og har en lang og omfangsrik militær karriere.

 • Kadafi Zaman og Carl-Axel Hagen

  Hvorfor er reisesikkerhet så viktig?

  Vi reiser som aldri før, ofte til land med en betydeligere høyere risiko for å bli utsatt for kriminalitet enn det vi er vant med her til lands. På Sikkerhetskonferansen 2019 får vi ta del av erfaringene til to drevne aktører - en journalist som har opplevd farene på kroppen og en sikkerhetssjef med ansvar for andres sikkerhet på reise.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Ny veileder i generell og digital reisesikkerhet

  Norge er et fredelig land, og vi baserer oss mye på tillit. Ledere og medarbeidere reiser som aldri før, både i grupper, som del av delegasjoner og som enkeltindivider, ofte til land med en betydeligere høyere risiko for å bli utsatt for kriminalitet enn det vi er vant med her til lands. Det betyr i noen tilfeller at vi bør legge igjen hjemme litt av tilliten vi ellers har til andre, eller naiviteten som det også kan kalles, og bytte den med profesjonalitet. Veldig mange forretningsreisende fra andre land og kulturer gjør nettopp det, også når de kommer på besøk til Norge.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019

  Arbeidet med å hente inn svar til årets undersøkelse er i gang. Vi benytter Norstat til å kontakte respondenter til årets undersøkelse.

 • Illustrasjon (Foto: NSM)

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet overføres til Justis- og beredskapsdepartementet

  Med virkning fra 3. mai 2019 ble det administrative ansvaret for oppfølgingen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overført fra Forsvarsdepartementet (FD) til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), jf. kgl. res av 3. mai om Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 488 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss