• Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR og Anders Anundsen ønsker dere velkommen til konferansen!

  Sikkerhetskonferansen 2018

  Temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt. Tidligere justisminister Anders Anundsen vil lede årets Sikkerhetskonferanse!

 • Foto: Adobe Stock

  NSR deltar på Arendalsuka

  Trusler som utro tjenere eller innsidere representerer er en stor utfordring for både offentlige og private virksomheter. Politiet arrangerer i Arendalsuka en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor.

 • Arne Helme, KPMG og Jack Fischer Eriksen, NSR (Foto: KPMG og Arne Røed Simonsen)

  Rask digitalisering øker sårbarhet – virksomhetene henger ikke med!

  – Forståelsen for dagens sårbarheter reflekterer ikke utviklingen i risikolandskapet. Virksomhetene er for dårlige på risikomodellering og fremtidsscenarier, sier Arne Helme i KPMG og Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd.

 • Foto: NSM

  NSM etablerer Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  I takt med en stadig økende digitalisering av Norge ser vi behov for et tydelig offentlig ansikt som viser myndighetenes arbeid for å motvirke cybertrusler. I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) derfor Nasjonalt cybersikkerhetssenter, som skal gjøre det digitale rom sikrere for norske aktører. Vår nasjonale motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom må nemlig styrkes. Dette krever en kraftsamling av ressurser fra offentlige myndigheter, næringsliv, akademia og internasjonale partnere.

 • Logo transport og logistikk 2018

  Næringslivets Sikkerhetsråd klar for deltagelse under årets Transport & Logistikk

  - Vi er glade å ha med oss NSR til årets Transport & Logistikk konferanse den 22. og 23. oktober. Med deltagelse fra NSR har vi fått fokus på sikkerhet og trusselvurderinger, et viktig område innen transport bransjen, sier Jo Eirik Frøise, prosjektleder for Transport & Logistikk 2018

 • Foto: Adobe Stock

  NSR og GDPR

  I juli trådte personvernordningen, eller GDPR som står for General Data Protection Regulation, i kraft. Hva har NSR gjort?

 • Nordisk møte 2018

  Nordisk sikkerhetsmøte i Oslo

  Det årlige møtet mellom NSR og våre nordiske kollegaer fant sted i Oslo i slutten av juni. Hensikten med møtet er gjensidig informasjonsutveksling og orienteringer.

 • Logo Nasjonal sikkerhetsmåned

  Hvordan avsløre skadelig e-post og svindel?

  Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd.

 • Trond Eirik Schea (Foto: ØKOKRIM)

  ØKOKRIMs trusselvurdering 2018

  ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Microsoft bygger datasentre i Norge

  IT-kjempen Microsoft annonserte i dag at de etablerer to nye datasentre i Norge, samtidig som de inngår en viktig kundeavtale med Equinor om levering av datasentertjenester.

Viser fra 1 til 10 av totalt 426 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss