Forsvarskommisjonen og næringslivet

16. okt 2023
Lesetid: 1 min

Onsdag 3. mai offentliggjorde Forsvarskommisjonen sin rapport. I rapporten peker kommisjonen blant annet på viktigheten av næringslivet og industriens rolle i totalforsvaret.

Storberget

Knut Storberget (t.v.) overleverte onsdag 3. mai Forsvarskommisjonens rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget overleverte onsdag 3. mai sin rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (bildet). Næringslivet har hatt flere representanter i kommisjonen.

I kommisjonens rapport står det blant annet følgende:

«[Næringslivets og industrien bør] knyttes sterkere til strukturene for nasjonal beredskap og krisehåndtering. Et forbilde her er skipsfarten, der strukturene fra den kalde krigen fortsatt i noen grad er beholdt og videreutviklet. På samme måte bør det planmessig bygges opp rutiner og prosesser for beredskap og samarbeid med andre sentrale deler av det private næringsliv, herunder transport, IT, digitale tjenester og vitale forsyninger som drivstoff og mat. Videre anbefaler kommisjonen at norske myndigheter tydeligere og mer konkret beskriver beredskaps- og forsyningsbehovet i krise og krig. Dette for å kunne utnytte kapasitetene som ligger i næringslivet og det sivile samfunnet ved behov. På samme måte må sårbarheter og sikkerhetshensyn i det private forstås og håndteres. De respektive rollene til næringsliv, frivillige aktører og befolkningen som helhet bør defineres tydeligere innen totalforsvaret. Disse må også inkluderes i planleggingen for sikkerhetspolitisk krise ogkrig, for å sikre at sivil side er tilstrekkelig forberedt.»

Det er ventet at Regjeringen legger ut kommisjonens rapport på høring i løpet av de neste månedene.

Næringslivets sikkerhetsråd inviterer til åpent webinar med Forsvarskommisjonen, tirsdag 30. mai fra 12.00 til 13.00. Trykk her for påmelding: Åpent webinar med Forsvarskommisjonen

Last ned forsvarskommisjonens rapport: «NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet»

Oppdatert: 16. okt 2023

Publisert: 9. mai 2023

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.