Høringssvar NOU 2023: 28 Investeringskontroll

22. mar 2024
Lesetid: 2 min

Næringslivets Sikkerhetsråd har nylig levert høringssvar vedrørende investeringskontrollutvalgets NOU 2023:28 Investeringskontroll - En åpen økonomi i usikre tider. Høringssvaret reflekterer vår bekymring og engasjement angående effektiviteten av nåværende investeringskontrollmekanismer og behovet for å forbedre dem for å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser.

NOU 2023 28 Nettside 2

Næringslivets Sikkerhetsråd har levert sitt høringssvar som svar på NOU 2023:28 "Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider". Vi mener at investeringskontrollutvalget har presentert et solid grunnlag for videre håndtering av potensielt sikkerhetstruende økonomisk aktivitet og forbedring av kontroll av utenlandske investeringer i Norge.

Som en medlemsorganisasjon med formål å kartlegge, forebygge og bekjempe sikkerhetstrusler mot norsk næringsliv, representerer NSR hele bredden av norsk næringsliv. Vårt høringssvar reflekterer nødvendigheten av å sikre både nasjonale sikkerhetsinteresser og næringslivets behov for å operere i et åpent internasjonalt marked.

Norge, som en liten og åpen økonomi, er avhengig av det regelbaserte internasjonale systemet for sin økonomiske vekst. Imidlertid kan økonomisk åpenhet også innebære sårbarheter som utgjør risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette er spesielt relevant når det gjelder investeringer i sikkerhetssensitive sektorer, hvor uønsket tilgang til kunnskap, teknologi eller påvirkning av beslutningstakere kan true nasjonal sikkerhet.

Vårt høringssvar understreker behovet for et dynamisk og risikotilpasset regime for investeringskontroll som kan tilpasses det stadig skiftende trussel- og sikkerhetsbildet. Dette krever kontinuerlige vurderinger og tilpasninger av regelverket basert på erfaringsgrunnlag og internasjonale utviklinger.

Vi peker også på utfordringene næringslivet møter når det gjelder mangel på veiledning og rådgivning fra myndighetene i forbindelse med investeringer og oppkjøp. For å bedre dette, er det nødvendig å øke involveringen av næringslivet i prosessen med å identifisere relevante saker og utarbeide retningslinjer. Høringssvaret adresserer derfor betydningen av å opprette et regime som tar hensyn til næringslivets normale beslutningsprosesser og modus operandi, spesielt for små- og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser. Vi støtter utvalgets forslag om et bredere kontrollregime som inkluderer virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Samlet sett mener NSR at et mer koordinert og åpent samarbeid mellom næringsliv og myndigheter er avgjørende for å utvikle og implementere effektive tiltak. Vi oppfordrer interesserte til å lese vårt høringssvar for en mer detaljert gjennomgang av våre synspunkter og anbefalinger.

Trykk her for å lese NSRs høringssvar til NOU 2023: 28.

Oppdatert: 22. mar 2024

Publisert: 21. mar 2024

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.