– Viktig at næringslivet følger opp kommisjonene

19. jun 2023
Lesetid: 2 min

Den siste måneden har Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen lagt frem sine rapporter. – Nå er det næringslivets tur til å gå gjennom anbefalingene, og bidra til gode løsninger for nasjonal sikkerhet og beredskap, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd.

– Næringslivet er en betydelig del av beredskapen i Norge. Det viser rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen veldig tydelig, sier Johannessen.

Rapportene har en rekke anbefalinger om hvordan næringslivet kan integreres tettere i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Begge kommisjonene peker for eksempel på at næringslivet må kobles tettere på den nasjonale krise- og beredskapsledelsen. Totalberedskapskommisjonen anbefaler i tillegg at det opprettes en egen forsyningsorganisasjon under Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med næringslivet.

– Det er viktig å huske på at kommisjonene kun har kommet med anbefalinger. Nå starter den politiske prosessen med å gjøre anbefalingene til realiteter. I denne prosessen er det utrolig viktig at næringslivet engasjerer seg, gir høringsinnspill, og deltar i den offentlige debatten, sier Johannessen.

Odin 107

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Rapportene er på mange hundre sider, og beskriver et stort beredskapsfelt. Omfanget og kompleksiteten kan virke avskrekkende, men Johannessen påpeker at rapportene er delt inn i tydelige kapitler, og at det er overkommelig å lese utdrag fra de beredskapsområdene man står nærmest.

– Disse rapportene er for viktige til å bli liggende ulest, sier han.

Næringslivets Sikkerhetsråd vil utarbeide et høringssvar, og bidra aktivt til å finne løsninger på utfordringene kommisjonene peker på.

– Jeg oppfordrer bedriftene til å gi oss innspill og tilbakemelding, slik at vi klarer å formidle et overordnet og komplett høringssvar, avslutter Johannessen.

Trykk her for å sende oss ditt innspill.

Last ned rapportene, se webinarer om kommisjonene, og finn mer informasjon om høringsprosessen under.

Forsvarskommisjonen:

Last ned: Forsvarskommisjonen av 2021 (NOU 2023:14)

Høring: Send høringsinnspill om forsvarskommisjonen her. (Frist 17. august 2023)

Følgende kapitler er særlig relevant for næringslivet:
5 Nasjonal motstandsdyktighet
8 Økonomi
9 Teknologi
13 Totalforsvar og sivilt-militært samarbeid
15 Organisering, styring og ledelse

Totalberedskapskommisjonen:

Last ned: Totalberedskapskommisjonen "Nå er det alvor" (NOU 2023:17)

Høring: Send høringsinnspill om Totalberedskapskommisjonen her. Høringsfrist: 16. oktober 2023.

Følgende kapitler er særlig relevant for næringslivet:
7 Sammensatte trusler
10 Totalforsvaret
12 Næringslivets rolle i beredskapen
13 Forsyningssikkerhet
14 Energiforsyning
15 Elektronisk kommunikasjon
16 Matforsyning
17 Drikkevannsforsyning
18 Transport
20 Digital sikkerhet
27 Finansielle tjenester

Oppdatert: 19. jun 2023

Publisert: 6. jun 2023

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.