Anbefaler flere tiltak etter kommisjonsrapporter

16. okt 2023
Lesetid: 2 min

I høringssvaret til Totalberedskapskommisjonen foreslår Næringslivets Sikkerhetsråd blant annet å opprette Næringslivets beredskaps- og sikkerhetssenter.

– Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen mener at næringslivet må integreres tettere i myndighetenes sikkerhets- og beredskapsarbeid. Vi er helt enig i det, og er klar til å bidra til å løse denne utfordringen, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd.

Totalberedskapskommisjonen anbefaler en ny modell for beredskapssamarbeid mellom næringsliv og myndigheter, og en tettere integrering av næringslivet i den formelle beredskapsrådsstrukturen på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Kommisjonen peker på at NSR (og NSRs eiere) representerer bredden i næringslivet i beredskapssammenheng, og utfordrer oss skriftlig til å starte samtalen om hvordan næringslivet kan integreres i sentrale beredskapsråd.

– Vi har tatt utfordringen, og under ekstremværet «Hans» testet vi for første gang konkrete løsninger om hvordan næringslivet kan organiseres og integreres bedre med myndighetens beredskapsstrukturer, sier Johannessen.

Odin 107

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Erfaringene fra blant annet Nord Stream-hendelsen høsten 2022 og ekstremværet «Hans» sommeren 2023 viste at det på næringslivssiden er behov for en aktør som bygger et felles situasjonsbilde mellom næringslivsaktørene på regionalt og sentralt nivå, samt mellom bedrifter, bransjer, og næringslivsorganisasjoner.

Under ekstremværet «Hans» samarbeidet NSR og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) om å ta denne koordinerende rollen innad i næringslivet. Organiseringen gjorde det samtidig mulig for næringslivet å stille med én representant inn i det sentrale beredskapsforumet for krisen (DSBs samvirkekonferanser).

– Dette arbeidet ga så gode erfaringer, at vi nå tar initiativ til å formalisere denne funksjonen. Vi arbeider derfor med et initiativ for å opprette Næringslivets beredskaps- og sikkerhetssenter (NBSS), som et koordinerende bindeledd mellom nasjonale myndigheter og næringslivet. Senteret vil kunne styrke felles situasjonsforståelse og bidra til økt fokus på beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i samfunnet og i næringslivet, sier Johannessen.

Næringslivets Sikkerhetsråd tar også initiativ til et system for ugradert informasjonsdeling, og støtter kommisjonens forslag for å styrke norsk forsyningssikkerhet.

– Vi mener Totalberedskapskommisjonen sin rapport er et meget godt grunnlag for styrking av norsk beredskap og sikkerhet. Vi vil derfor oppfordre sentrale myndigheter til å prioritere og avklare de mange anbefalingene og problemstillingene som reises i rapporten, sier Johannessen.


Trykk her for å lese NSRs innspill til Totalberedskapskommisjonen.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.