Rapport om matberedskap

Av Nærings- og fiskeridepartementet

11. okt 2023
Lesetid: 1 min

Oslo Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten gir en analyse av risiko og sårbarheter knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter innenfor matproduksjon.

Matberedskap

Illustrasjon (Foto: Pixabay)

Noen sentrale funn og anbefalinger i rapporten

 • Vi har gode og robuste systemer for å forsyne Norge med mat. Forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning er i stor grad robuste for forstyrrelser i internasjonale markeder. Dette skyldes blant annet at importvarer som Norge trenger produseres i flere land, og at det er gode muligheter for å erstatte en vare mot andre varer ved forsyningssvikt.
 • Norge kan tåle de fleste hendelser som rammer våre handelspartnere selv om dette vil gi utslag i økte priser og potensielt også mangel på enkeltvarer i kortere perioder. Vi er mer sårbare for større handelskonflikter eller andre omfattende forstyrrelser i selve samhandlingen mellom land.
 • Forsyningssikkerheten styrkes av åpne handelssystemer og gjensidig avhengighet. Det er viktig at Norge ivaretar eksisterende relasjoner med våre allierte og handelspartnere, samtidig som vi bør jobbe for å styrke samhandel mellom land for å møte utfordringer med knapphet. Norge må dessuten evne å ta vare på ressursgrunnlaget for matproduksjon både til lands og til havs.

Rapport om matberedskap
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.