Doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet – grip muligheten nå!

23. jan 2024
Lesetid: 1 min

I Norge har vi lang tid hatt utfordringer med å få gode ansatte med mastergrad(er) til å ta doktorgrad. Vi skiller oss fra andre europeiske land med sterke teknologitradisjoner innen næringslivet, som for eksempel Tyskland. Skal vi lykkes med både krevende omstillinger, klare å utnytte de muligheter som den raske teknologiske utviklingen gir, og samtidig beskytte oss mot medfølgende tilsiktede og utilsiktede trusler, må vi få flere til å ta doktorgrad.

Nå gjør Equinor, Vår Energi og Gassco sammen med Universitetet i Stavanger noe med det.

Pexels aron razif 9336586

Illustrasjon (Foto: Aron Razif - Pexels)

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, men stillingene er imidlertid knyttet til et prosjekt eid og ledet av NTNU Samfunnsforskning AS og støttet av Norges Norges forskningsråd.

Søknadsfrist: 31. januar 2024

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende kandidater anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

De som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på deres nettsider. (https://www.uis.no/nb/forskning/phd-utdanning-ved-uis)

Målet for prosjektet er å utvikle ny, anvendelig kunnskap om risikostyring (risk governance) av petroleumsinfrastruktur i en tid der sårbarheter i infrastrukturen kan ha betydelige konsekvenser for blant annet energisikkerhet, og der betydelig innsats rettes mot sikring av denne infrastrukturen.

Mer om stillingene og forskningsprogrammet finner du på Finn.no.

Oppdatert: 23. jan 2024

Publisert: 22. jan 2024

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.