Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

 • Forside Fokus 2018

  Fokus 2018

 • Forside Cybervåpen i internasjonal politikk

  Cybervåpen i internasjonal politikk

 • Forside grunnleggende sikring av e-post

  Grunnleggende tiltak for sikring av e-post

 • Forside NTV2018

  PSTs åpne trusselvurdering for 2018

 • Forside IKT-krim POD 2017

  Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet (2017)

 • Forsiden masteroppgave Terje Benjaminsen

  The Norwegian Downsizing Approach in Terms of the Insider Threat

 • Forside risikovurdering_hvitvasking_terrorfinansiering

  Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

 • Forside

  Helhetlig IKT-risikobilde 2017

 • Forside terrorism Threat & Mitigation Report.

  Terrorism Threat & Mitigation Report

Viser fra 10 til 18 av totalt 74 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss