Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

  • Sikkerhet på reise

  • Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

  • Situasjonsbeskrivelse - mobile vinningskriminelle i Norge

  • PSTs åpne trusselvurdering for 2012

Viser fra 82 til 85 av totalt 85 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss