Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

  • NorCERT Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

  • Terrorberedskap

  • Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

  • FOKUS 2013

  • PSTs åpne trusselvurdering for 2013

  • Trusler og sårbarheter 2013

  • Rapport fra 22.juli-kommisjonen

  • Kommenterte STRASAK-tall 2012

  • Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender og utfordringer 2013–2014

Viser fra 73 til 81 av totalt 92 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss