Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

 • Forside IKT-krim POD 2017

  Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet (2017)

 • Forsiden masteroppgave Terje Benjaminsen

  The Norwegian Downsizing Approach in Terms of the Insider Threat

 • Forside risikovurdering_hvitvasking_terrorfinansiering

  Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

 • Forside

  Helhetlig IKT-risikobilde 2017

 • Forside terrorism Threat & Mitigation Report.

  Terrorism Threat & Mitigation Report

 • Forside Arbeidsmarkedskriminalitet 2017

  Arbeidslivskriminalitet i Norge

  Situasjonsbeskrivelse 2017

 • Forside Digital Sikkerhet 2017

  Digital Sikkerhet 2017

 • Forside Risiko 2017

  RISIKO 2017

 • Forside_trend report_2017

  Trend Report 2017

Viser fra 28 til 36 av totalt 88 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss