Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

 • Veileder i anskaffelser etter sikkerhetsloven

  Veileder i anskaffelser etter sikkerhetsloven

 • Forside nasjonal beredskapsplan - smitte

  Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

 • Forside løsepengevirus

  Temarapport om løsepengevirus

 • Forside Trusler og trender 2020

  Trender og trusler 2019- 2020

 • Fokus 2020

  Fokus 2020

 • Hvordan avverges terrorangrep.

  Hvordan avverges terrorangrep

 • Forside trusselvurdering 2020

  Nasjonal trusselvurdering 2020

 • Forside Arbeidsmarkedskriminalitet 2020

  Arbeidslivskriminalitet 2020 - Situasjonsrapport

 • Forside Helhetlig digitalt risikobilde 2019

  Helhetlig digitalt risikobilde 2019

Viser fra 1 til 9 av totalt 88 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss