Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

  • Rapport fra 22.juli-kommisjonen

  • Kommenterte STRASAK-tall 2012

  • Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender og utfordringer 2013–2014

  • Politiets omverdenanalyse

  • Veiledning i verdivurdering

  • Veiledning i objektsikkerhet

  • ØKOKRIMs trusselvurdering 2011–2012

  • Opplevd oppdagelsesrisiko

  • Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Viser fra 64 til 72 av totalt 77 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss