Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

  • U-02 Grunnleggende tiltak for sikring av e-post

  • Kommenterte STRASAK-tall 2013

  • ØKOKRIMs trusselvurdering 2013–2014

  • NorCERT Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

  • Terrorberedskap

  • Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

  • FOKUS 2013

  • PSTs åpne trusselvurdering for 2013

  • Trusler og sårbarheter 2013

Viser fra 55 til 63 av totalt 77 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss