Informasjonssikkerhetsutvalget

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Utvalget arbeider med informasjonssikkerhet og forebygging av kriminalitet i det digitale samfunn. Utvalget reviderer, gjennomfører Mørketallsundersøkelsen og analyserer funnene. Mørketallundersøkelsen og utvalgets kompetanse gir virksomheter et godt grunnlag for å beskytte seg og myndighetene et bedre bilde av hva som rammer virksomhetene.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss