• Odin Johannessen (Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

  Odin Johannessen ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

  Styret i Næringslivets Sikkerhetsråd har ansatt Odin Johannessen som ny direktør i NSR. Generalmajor Odin Johannessen er i dag sjef Hæren og har en lang og omfangsrik militær karriere.

 • Kadafi Zaman og Carl-Axel Hagen

  Hvorfor er reisesikkerhet så viktig?

  Vi reiser som aldri før, ofte til land med en betydeligere høyere risiko for å bli utsatt for kriminalitet enn det vi er vant med her til lands. På Sikkerhetskonferansen 2019 får vi ta del av erfaringene til to drevne aktører - en journalist som har opplevd farene på kroppen og en sikkerhetssjef med ansvar for andres sikkerhet på reise.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Ny veileder i generell og digital reisesikkerhet

  Norge er et fredelig land, og vi baserer oss mye på tillit. Ledere og medarbeidere reiser som aldri før, både i grupper, som del av delegasjoner og som enkeltindivider, ofte til land med en betydeligere høyere risiko for å bli utsatt for kriminalitet enn det vi er vant med her til lands. Det betyr i noen tilfeller at vi bør legge igjen hjemme litt av tilliten vi ellers har til andre, eller naiviteten som det også kan kalles, og bytte den med profesjonalitet. Veldig mange forretningsreisende fra andre land og kulturer gjør nettopp det, også når de kommer på besøk til Norge.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019

  Arbeidet med å hente inn svar til årets undersøkelse er i gang. Vi benytter Norstat til å kontakte respondenter til årets undersøkelse.

 • Illustrasjon (Foto: NSM)

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet overføres til Justis- og beredskapsdepartementet

  Med virkning fra 3. mai 2019 ble det administrative ansvaret for oppfølgingen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overført fra Forsvarsdepartementet (FD) til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), jf. kgl. res av 3. mai om Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene.

 • Illustrasjon. Tromsø havn. (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Næringslivet brukes som brikke i geopolitisk spenning i Nord-Norge

  Næringslivet i Nord-Norge opplever mer mistenkelig aktivitet rettet mot sine virksomheter enn ellers i landet. Bedriftene ønsker mer informasjon om hybride trusler. Dette bør myndighetene ta på alvor.

 • Logoer over de nye medlemmene

  Nye medlemmer i NSR

  Vi har lagt bak oss ytterligere noen måneder med god medlemstilvekst. Det er viktig at næringslivets aktører står rygg mot rygg i sikkerhetsarbeidet i Norge. Til alle nye medlemmer - vi skal ikke skuffe dere!

 • Arkivbilde: Presentasjon av PSTs åpne trusselvurdering. (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  NSR leder an med et unikt offentlig - privat samarbeid.

  NSR, PST og Junglemap tilbyr nå næringslivet et gratis introduksjonskurs i digital sikkerhet. Vi ønsker å få ledere og styrer i næringslivet til å initiere og følge opp digital sikkerhet på linje med øvrige virksomhetsrelaterte aktiviteter.

 • Foto: Adobe Stock

  Hybridundersøkelsen er nå tilgjengelig på engelsk

  Undersøkelsen har vekket stor interesse, og mange av våre medlemmer er internasjonale virksomheter. Undersøkelsen er derfor oversatt til engelsk.

 • Illustrasjon

  - Bedragerier mot næringslivet kan ikke etterforskes bort

  - En proaktiv tilnærming med koordinert samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og rask respons, er en forutsetning for å bekjempe denne typen bedragerier, sier lederen for Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) Jørgen Steen.

Viser fra 31 til 40 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss