• Ellen Katrine Hætta

  Behov for god sivil beredskap mot hybride trusler

  Do you not in Norway think of internal security? Spørsmålet kom fra en kollega fra et annet land for noen år siden, og var en kommentar til forslaget om å etablere ett politidistrikt for hele Nord-Norge. Jeg var ikke i stand til å gi ham et fornuftig svar.

 • Birgit Farstad Larsen (Foto: Cowi)

  Fem kjappe

  Neste kvinne ut i denne serien er, styremedlem i NSR, Birgit Farstad Larsen.

 • Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Aldri forholdt deg til Sikkerhetsloven? Nå kan det hende du må det

  Den nye Sikkerhetsloven gjør at mange private aktører er nødt til å gjøre grundige risikoanalyser for å beholde kunder og leveranser.

 • Mazaher Kianpour

  Hvordan påvirker sosiale preferanser beslutninger?

  Doktorgradsstudent i informasjonssikkerhet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Mazaher Kianpour, driver forskning på å forstå hvordan sosiale preferanser kan skape et sikrere bedriftsnettverk som er under angrep av en eller flere trusselaktører.

 • Roger Berg, PST (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Vi gjentar suksessen fra i fjor!

  Vi har allerede programmet klar for flere regionale seminarer sammen med Politiets sikkerhetstjeneste og politiet. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

 • Ingrid Ekse Svege (Foto: ARne Røed Simonsen)

  Norsk næringsliv – et mål for hybride trusler?

  ”Fake news”, manipulasjon, sabotasje, cyberangrep og hackeroperasjoner er noen eksempler på hybride operasjoner rettet mot statlige aktører og samfunn. Mye tyder på at lignende operasjoner skjer mot norsk næringsliv, og nå skal de kartlegges.

 • Falsk trygghet kan koste deg dyrt

  Den antatte bortføringen i Lørenskog har blåst nytt liv debatten om nordmenns naivitet og forhold til omverden. Ikke minst diskuteres det om de som har tilgang til betydelige rikdommer, tar sikkerheten på alvor.

 • John Hammersmark (Foto: Norges Rederiforbund)

  Fem kjappe

  John Hammersmark er neste mann ut i serien fem kjappe. John er styremedlem i NSR.

 • Bente Hoff

  Klar for ny lov om nasjonal sikkerhet?

  Samfunnet digitaliseres raskt og det er derfor behov for oppdaterte lover og regler. De fleste har hørt om GDPR, men vet du at Norge får en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) første januar? (Innlegget sto på trykk som kronikk i Finansavisen 24.12.2018, altså før ny sikkerhetslov tredde i kraft.)

 • Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ett år har gått – et tilbakeblikk

  2018 har vært et spennende og aktivt år for NSR, hvor sikkerhet i samfunnsdebatten har vært tydeligere enn på mange år. Vi har avholdt mange seminar, konferanser, kurs, undersøkelser, møter med medlemmer, myndigheter og politikere. Vi har også betydelig flere medlemmer enn siden opprettelsen av NSR for 41 år siden. Sikkerhet er på dagsorden.

Viser fra 31 til 40 av totalt 488 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss