Søk

logo
 • Foto: Arne Røed Simonsen

  ID-tyveri øker i antall og omfang

  Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri viser at hver enkelt sak har flere ofre enn tidligere.

 • (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Stortingsmelding nr. 10 (2016 - 2017) - Risiko i et trygt samfunn

  NSR har deltatt i høring i justiskomiteen. Trygghet i hverdagen og god beredskap er viktig også for det norske næringslivet, og næringslivets må ta ansvar for å trygge sine egne kommersielle verdier. Samtidig har det offentlige har et ansvar for å legge til rette for at virksomhetene er trygge i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

 • Jack Fischer Eriksen og Ramon Andres Espinosa (Foto: Arne Røed Simonsen)

  NSR sikrer dokumentflyten med Admincontrol

  Som en aktør i et stort nettverk ønsker NSR full kontroll og sikring av informasjons- og dokumentflyt, både internt og eksternt mot våre samarbeidspartnere. Vi har derfor vært på utkikk etter en løsning som er brukervennlig og effektiv, og hvor man samtidig enkelt kan styre hvem som har tilgang til ulike kategorier av dokumenter.

 • Frode Lien Otnes

  Risikoanalyse: PSTs trusselvurdering angår også virksomheten din

  Forrige uke la PST fram sin trusselvurdering. Ingen som jobber med beredskap og sikkerhet kan ha unngått å se at Russland og Kina er pekt ut som «verstingene» når det gjelder intensjon og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet mot Norge. Det er fort gjort å tenke: Da gjelder det ikke meg. La meg utfordre den konklusjonen.

 • Morten Haga Lunde (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ny rapport fra Etterretningstjenesten

  FOKUS 2017 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

 • Forside pst

  PSTs trusselvurdering for 2017

  Høy russisk etterretningsaktivitet og påvirkning er fokus i årets trusselvurdering. Informasjonsoperasjonen mot Nobelkomiteen, som NRK offentliggjorde i forrige uke, er et eksempel på dette.

 • Rune Nøstvik (Foto:Arne Røed Simonsen)

  Sikringstiltak er og blir en balanseøvelse

  I disse dager er det høring i London etter terrorangrepene i Tunisia i juni 2015. Grufulle detaljer blir brettet ut rundt hva som skjedde da en terrorist angrep et hotell i Sousse, og drepte 38 mennesker. 30 av dem britiske turister.

 • Politidirektør (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ny organisering av norsk politi

  Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

 • Tone Nymoen

  Nye ressurser i NSR

  Tone Nymoen begynte som rådgiver i NSR 1.januar. Fra samme dato gikk Anette Tinglum fra prosjekt stilling til fast stilling som seniorrådgiver.

 • Foto: Adobe Stock

  NorSIS og NSR kartlegger behov for en varslingstjeneste

  Vi ber om hjelp til å kartlegge behovene for en varslingstjeneste for norske bedrifter og virksomheter.

Viser fra 1 til 10 av totalt 323 artikler

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere