Ny rapport om digitalt situasjonsbilde i kommunesektoren

20. sep 2021
Lesetid: 1 min

Selv om rapporten beskriver konkrete hendelser i kommunal- og fylkeskommunal sektor, er det det mye læring å hente for andre offentlig og private virksomheter.

Radhustarn

Rapporten er Kommune-CSIRT(K-CSIRT) sin beskrivelse og vurdering/analyse av digitale trusler, sårbarheter og hendelser i kommunal og fylkeskommunal sektor. Perioden for analysen er fra medio april til primo september. Rapporten inneholder gode beskrivelser av ulike hendelser og angrep, samt tiltak for å forebygge hendelser og redusere konsekvensene.

I tillegg til K-CSIRTs rapport, finner du også gode råd og anbefalinger i Mørketallsundersøkelsens kapitel 9.

Begge publikasjonene kan lastes ned via lenkene til venstre for artikkelen.

Digital situasjonsrapport
Last ned

Mørketallsundersøkelsen 2020
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.