Vi lanserer Sikkerhetskaffen!

2. mar 2021
Lesetid: 1 min

Sikkerhetskaffen er et kort digitalt medlemsmøte med sikkerhetsrelaterte foredrag. Første møte blir 11. mars kl. 13.

Sikkerhetskaffen

Første foredragsholder i Sikkerhetskaffen er Aina Slinning, seniorrådgiver sikkerhet i Aker ASA.

Hun vil snakke om:

NSRs personellsikkerhetsutvalg, som ble opprettet i desember 2020. Utvalget skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å håndtere personellsikkerhet både i daglig drift og i forbindelse med hendelser. I Sikkerhetskaffen vil utvalgsleder Aina Slinning blant annet fortelle om bakgrunnen for at utvalget ble opprettet, hvilke planer utvalget har fremover og hvorfor personellsikkerhet er viktig for virksomhetene.

Som navnet tilsier, ønsker vi å tilby et kort avbrekk i hverdagen med mulighet for et lite sikkerhetsfaglig påfyll.

Alle ansatte i medlemsvirksomheten kan delta, enten de jobber med sikkerhet eller ikke.

Møtet er forbeholdt våre medlemmer, og vil ta for seg ulike temaer innen sikkerhet og kriminalitet relatert til næringslivet. Vi inviterer våre medlemmer til å komme med forslag til temaer som kan presenteres på Sikkerhetskaffen.

En av våre målsettinger, er å spre sikkerhetsrelatert informasjon på tvers av sektorer og bransjer. Vi håper at Sikkerhetskaffen kan være ett av flere bidrag til dette.

Det legges opp til et månedlig møte på maksimum 30 minutter, men det kan arrangeres flere dersom behovet tilsier det. Møtene vil bli annonsert i vår arrangementskalender og via nyhetsbrevet.

Du kan melde deg på første sikkerhetskaffen her.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.