Topplederseminar - En verden i endring

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

NSR arrangerte mandag topplederseminar om utfordringene vår verden står overfor. På talerstolen stod Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, tidligere sjef for E-tjenesten Morten Haga Lunde, NUPI-direktør Ulf Sverdrup, NHO-sjef Ole Erik Almelid, konsernsjef DNB Kjerstin Braathen og direktør for Rederiforbundet Harald Solberg.

Image2

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide åpnet seminaret med sitt innlegg. Søreide forklarte at Utenriksdepartementet (UD) i starten av pandemien opplevde økt etterspørsel fra nordmenn i utlandet om hjelp til å komme tilbake til Norge.

Videre fortalte hun at man har sett stor økning av desinformasjonskampanjer under pandemien. Dette undergraver tillitt til myndighetene og skaper politisk og sosial uro. Man har også sett tendenser til radikalisering. Nedstenging av samfunnet forsterker ensomhet og marginalisering.

Den mest dyrebare valutaen vi har er tillitt mellom mennesker, og tillitt mellom stat og borger.
- Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

Avslutningsvis la Søreide vekt på at det viktigste vi kan gjøre er å opprettholde og støtte våre multilaterale institusjoner og det internasjonale handlingsrommet. For et lite land som Norge er det nettopp dett handlingsrommet som gjør at vi kan stå i allianser, selge våre varer og ivareta norske kjerneinteresser.

Neste mann på talerstolen var tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.

Lunde forklarte at vi befinner oss i en global krig som føres på nettet. Aktiviteten rettes mot myndigheter og institusjoner, men også næringslivet. Informasjon og desinformasjon er nøkkelord her. Gjennom desinformasjon skaper aktører uro og mistro i befolkningen. Lunde legger også ved at det foregår etterretningsoperasjoner i og mot Norge. Særlig innenfor sektorer som forskning og utdanning, teknologi og infrastruktur vet vi at det tidvis foregår spionasje, sier Lunde.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup la i sitt innlegg særlig vekt på at vi lever i en overgangstid, både politisk, økonomisk, teknologisk og idemessig. Hvordan verden ser ut om to uker er svært vanskelig å forutsi. Vi opplever en verden i dag hvor våre grunnleggende byggeklosser er i endring, både globalt og nasjonalt. Når de endrer seg samtidig og raskt er det vanskelig å forstå hva som skjer, og ikke minst å forstå årsaks- og virkningsforhold. Utfordringene verden står overfor i dag tester alle nasjonale og internasjonale systemer og tillitten til disse. Avslutningsvis legger Sverdrup til at verden puster lettet ut etter valget i USA og at det er viktig for sikkerheten i Norge at det ble en endring.


Riktig odin lederseminar

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 9. nov 2020

Mørketallsundersøkelsen 2020
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.