Nye veiledere om personellsikkerhet

28. apr 2024
Lesetid: 2 min

Vårt ekspertutvalg Personellsikkerhet har utarbeidet to nye veiledere. Én veileder i sårbarhetssamtaler og én enkel veileder om personellsikkerhet generelt.

Aina og Torgeir

Aina Slinning, sikkerhetsdirektør, Aker AS og Torgeir von Essen, Head of Operational Security & Resilience, DNB

Utvalget skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å håndtere personellsikkerhet både i daglig drift og i forbindelse med hendelser.

Gjennom de siste par årene har NSR merket et økt behov for veiledning og informasjon om personellsikkerhet, spesielt i forhold til personer som kan tenkes å bli utsatt for press, eller på annen måte være sårbare, relatert til pågående konflikter.

Personellsikkerhetsutvalget har derfor utarbeidet en veileder i sårbarhetssamtaler. Utvalget har også utarbeidet en enkel veileder i personellsikkerhet, som et supplement til vår veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold.

- Personellsikkerhetsutvalget skal bidra til å operasjonalisere personellsikkerhet for NSRs medlemmer og næringslivet for øvrig basert på de lover, retningslinjer og grunnprinsipper som finnes. Gjennom beste praksis i de virksomhetene som har ressurser på personellsikkerhet, kan vi øke modenheten i de virksomhetene som ikke har tilsvarende kapasitet.

De to veilederne er konkrete verktøyer som virksomhetene kan legge i sine verktøykasser. Veilederen for sårbarhetssamtaler viser ikke bare hvordan akkurat denne type samtaler anbefales gjennomført, men også hvor viktig god dialog, åpenhet og tillit er for sikkerhetsarbeidet generelt på arbeidsplassen, sier utvalgsleder Aina Slinning.

- Personellsikkerhet er beskrevet som sikkerhetens askepott, ikke fordi søstrene fysisk og digital er slemme slik som i eventyret, men fordi vi trengte å se askepott i en annen drakt for å se hvor «vakkert» og viktig sikkerhetsarbeidet med mennesket i fokus er, og det viktigste du kan gjøre for å sikre god personellsikkerhet i din virksomhet er å ta en helhetlig og risikobasert tilnærming til arbeidet, sier nestleder Torgeir von Essen.

Begge veilederne ble lansert på et seminar denne uken. Den store interessen- og deltagelsen på seminaret viser at fokus på personellsikkerhet er høyt på agendaen hos virksomhetene.

- Gitt dagens sammensatte og svært komplekse trusselbilde er tillit kanskje den enkeltfaktoren som utfordres mest. Det skjer gjennom bedrageri, korrupsjon, falske nyheter og sosial manipulasjon. Mistillit skapes ofte gjennom negative hverdagslige hendelser hvor vi blir lurt eller påvirkes på måter som setter mennesker, grupper og samfunn opp mot hverandre. Konfliktnivået øker, og tillit brytes ned.

Sårbarhetssamtalen motvirker dette. Sårbarhetssamtalen skal fremme ærlighet, åpenhet og tillit i mellommenneskelige relasjoner. Det er en mulighet for å dele bekymringer og utfordringer, og bidrar til økt forståelse mellom mennesker. Hensikten er å redusere risiko før, under og etter et ansettelsesforhold.

Vi håper denne veilederen vil være til nytte og at sårbarhetssamtalen blir et godt verktøy for å beskytte tillit, godt samarbeidsklima og verdiskapning, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Personellsikkerhet - En kort veileder
Last ned

Veileder - Sårbarhetssamtaler
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.