Medlemspraten med: Coop!

Av Nina Meldahl
Seniorrådgiver, NSR

20. aug 2020
Lesetid: 3 min

Coop er første medlem ut i NSRs nye spalte Medlemspraten. Her ønsker vi å fremme våre medlemmer, og la dere lesere bli bedre kjent med dem. Ta kontakt dersom du ønsker å være med i neste Medlemsprat!

Soner riktig


Soner Sevin er IT-sikkerhetssjef i Coop, en rolle han har hatt i syv år. Han har lang erfaring innenfor sikkerhetsfaget, og har tidligere jobbet i Jernbaneverket, NSB og Utenriksdepartementet.

Som landets nest største dagligvareleverandør finner man Coop-butikker i hele Norge. Hva ønsker du at folk skal vite om Coop?

- Det som skiller oss fra andre i bransjen er at vi er eid av forbrukerne, og dermed har 1,8 millioner medeiere som har påvirkningskraft. Coop-stiftelsen har røtter helt tilbake til 1840, og har siden da hatt som mål å gi overskuddet tilbake til medlemmene og skape mest mulig verdi for medeiere og kunde. Samfunnsansvar og det å gi noe tilbake er viktig for oss, sier Sevin.

Samfunnsansvar er jo svært aktuelt nå i lys av Covid-19. Hvordan har dere opplevd møte med pandemien?

- Coop eksisterer for å tjene den norske befolkningen, og det ble ekstra viktig da pandemien ble et faktum. Vi har selvsagt beredskapsplaner, men omfanget av nedstengning var en ny situasjon vi ikke hadde forutsett. Det var utrolig flott å se hvordan alle; de butikkansatte og ledelsen, snudde rundt, og jobbet hele døgnet, for å klare å holde butikkene åpne og med varer. Jeg ble veldig stolt av organisasjonen min. Det ble tydelig hvor viktig alle i organisasjonen er for at verdikjeden skal fungere, og at kunden skulle få gode handleopplevelser. Det opplevdes også som en anledning til å trø til, og vise hvem vi i Coop er; at vi bryr oss om medeierne og om samfunnet. Under pandemien fikk vi også opp en nettbutikk slik at de som ikke komme seg ut selv kunne bestille mat hjem til døra. Da ble alle relevante ressurser mobilisert og løsningen ble ferdigstilt i løpet av svært kort tid.

Hvordan jobber dere med sikkerhetsspørsmål når verden ikke står midt i en pandemi?

- Sikkerhet er et bredt og viktig tema for oss. Vi driver med alt fra matsikkerhet, informasjonssikkerhet, personvern til tyveri. For oss handler det like mye om å å beskytte kundene som virksomheten. For noen år siden var det svindelkampanjer mot norske forbrukere, hvor svindlere ga seg ut for å være Coop. I tekstmelding utgav svindlerne seg for å være representanter fra Coop, for å få tilfeldige personer til å gi fra seg personopplysninger med formål om å selge dette videre. Det var krevende, men lærerikt, å håndtere hendelsen. Vi klarte å spore flere av avsenderne og fikk svartelistet aktørene som stod bak. Det viser hvordan sikkerhet rammer oss alle, og hvordan Coop var et middel, ikke målet, for svindlerne. Jeg tror mange trenger å forstå denne delen av trusselbildet, forteller Sevin.

- Vi driver også mye med kompetansebygging av de ansatte, og styrker sikkerhetsavdelingen , så følg med på utlysninger som kommer snart!

Vi kan konkurrere i business, men må samarbeide om sikkerhet. Det gagner oss alle!

- Soner Sevin, Sikkerhetssjef Coop.

Sevin legger til at deling av informasjon, kunnskap og smarte løsninger er essensielt i sikkerhetsarbeidet.

- Vi er medlem i NSR og informasjonssikkerhetsutvalget hvor vi er opptatt av nettopp dette med å dele. Vi kan konkurrere i business, men må samarbeide om sikkerhet. Det gagner oss alle!

Vi i NSR jobber for at våre medlemmer skal oppleve at man får en plattform for deling og som gjør at vi sammen står sterkere mot de aktuelle truslene. Hvordan bruker og opplever dere ellers NSR-medlemskapet?

- Vi jobber med sikkerhet ved å bygge struktur rundt dette, og vi må forstå og kjenne hele trusselbildet. Jeg synes Hybridundersøkelsen som NSR gjorde fra 2019 er illustrativ. Den peker nettopp på, som i casen jeg nevnte, at en trusselaktør kan ramme virksomheter de ikke egentlig er ute etter, fordi de kun er et middel for å nå et mål. Et annet område jeg er opptatt av er SMB-markedet. Norge består av nærmere 99% SMB-er, og disse står for 40 % av verdiskapingen vår. Det betyr jo faktisk at 1% av norske virksomheter står for over halvparten av verdiskapingen. Disse store virksomhetene er vi helt avhengige av, og disse er igjen avhengige av tjenester fra underleverandørene sine, som er de 99% SMBene. Da er det en stor sårbarhet i verdikjedene dersom underleverandører ikke har god nok sikkerhetsledelse, kunnskap, kompetanse og kultur, avslutter Sevin.


Hybridundersøkelsen
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.