Mørketallsundersøkelsen 2020

1. okt 2020
Lesetid: 2 min

Mørketallsundersøkelsen 2020 er den 12. undersøkelsen om den digitale sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv og noen offentlige virksomheter. Undersøkelsen har i år blitt utvidet til også å beskrive digital sikkerhet under Covid-19-pandemien. Og koronaviruset tvinger frem endringer i måten vi omgås på og får samfunnshjulene til å rulle videre. Stikkordet er digitalisering.

Morketallsundersokelsen 2020 artikkel

2020 kommer til å gå inn i historien som et unntaksår. Et år der et virus – Covid-19 – har påvirket det meste av det vi foretar oss, som mennesker, bedrifter, myndig­heter og nasjonalstater. Et virus, og en pandemi som har satt økonomisk utvikling i beste fall på vent i flere år, og hvis menneskelige kon­sekvenser vi i skrivende stund ikke ser rekkevidden av. Samtidig har dette viruset fremtvunget endringer i måten vi omgås på og får samfunnshjulene til å rulle videre. Stikkordet er digitalisering.

Vi er et av verdens mest digitaliserte land, og pandemien har forsterket og fremskyndet digitaliseringen av det norske samfunnet i sin helhet. Under et foredrag i Oslo nylig hevdet Casper Klynge, Danmarks første teknologiambassadør, men som nå er knyttet til Microsoft, at vi i løpet av denne perioden har for­sert ca tre års digital utvikling i samfunnet som helhet. Det er bra for oss, men det kommer ikke uten en medfølgende risiko som også må håndteres, først og fremst gjennom forebyggende virksomhet. Spørs­målet er – gjør vi det? Sikrer vi oss mot digitale trusler eller satser vi på flaks eller tilfeldigheter?

Nasjonalt tok Stortinget nylig et viktig og riktig skritt da ny lov om Etterretningstjenesten ble vedtatt, og vi har nå et lovverk som setter våre myndigheter i stand til å beskytte oss mot utenlandske trusselaktører. Digital sikkerhet er ikke bare en myndighetsoppgave. Digital sikkerhet er en ”allemanns-oppgave”. Som ledere i næringslivet påhviler det oss et spesielt ansvar for vår virksomhets digitale sikkerhet.

Mørketallsundersøkelsen 2020 er den 12. undersøkelsen om den digitale sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv og noen offentlige virksomheter. Denne undersøkelsen har i år blitt utvidet til også å beskrive digital sikkerhet under Covid-19-pandemien. Vi har tatt noen av de opprinnelige spørsmålene og anmodet et noe mindre antall respondenter om å dele sine inntrykk og opplevelser etter noen ukers drift i en periode vi var pålagt meget strenge virksomhetsbeskrankninger av våre politiske myndigheter.

Vi håper årets undersøkelse og rapport vil bidra til bedre og helhetlig sikkerhetsforståelse gjennom økt kunnskap om risikobildet knyttet sammen med behovet for godt forebyggende sikkerhetsarbeid.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som har støttet undersøkelsen og gitt sine viktige bidrag til rapporten. Deres engasjement og vilje til å bidra og dele egne erfaringer og synspunkt er uvurderlig for aktualitet og kvalitet i sikkerhetsarbeidet.

Odin Johannessen

Oppdatert: 1. okt 2020

Publisert: 18. sep 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.