Juks med vitnemål må møtes med en effektiv ekthetskontroll

24. mar 2022
Lesetid: 2 min

Denne uken starter rettsaken mot Liv Løberg der hun er tiltalt for juks med CV-en. NSR vet at dette ikke er det eneste tilfellet i samfunnet der det er oppdaget feil på CV-er eller forfalskede vitnemål.

Falske vitnemal xxl

I noen tilfeller er det slurv og uoppmerksomhet fra søkeren som er årsaken, mens det i mange andre tilfeller er bevisst juksing. Uansett årsak er det viktig at arbeidsgivere er bevisste risikoen for slurv og kriminalitet, og sikrer seg korrekte opplysninger ved ansettelse. Næringslivets Sikkerhetsråd har i mange år jobbet for å skape bevissthet knyttet til dette problemet. Vi har derfor i mange fora tatt til orde for viktigheten av dokumentkontroll og bakgrunnssjekk ved ansettelser. Samtidig er vi klar over at dette ikke er en enkel oppgave slik samfunnet i dag fungerer. Det er ulik praksis ved de fleste universiteter og høyskoler, og i flere tilfeller oppleves motstand og en høy byråkratifaktor ved forespørsler om et vitnemål er korrekt eller ekte.

Les også: Manglende kontroll ved ansettelser i helsevesenet

For å forenkle prosessen og skape en sikker kanal for forsending av korrekte vitnemål, sendte NSR et brev til Kunnskapsdepartementet sommeren 2010 der vi tok til orde for opprettelsen av en nasjonal vitnemålsdatabase – gjerne gjennom Altinn. Ideen var at eiere av vitnemål (de uteksaminerte) skal ha en mulighet til å hente originale vitnemål elektronisk og kunne sende disse via an pålitelig og sikker kanal til arbeidsgivere. Databasen skal ikke være søkbar eller redigerbar. Gjennom Altinn – i den grad Altinn har kapasitet til det!!! – kan det være en tjeneste hvor søkere gis adgang til sitt eget vitnemål for å lese og videresende.

Kunnskapsdepartementet omfavnet ideen fra NSR og har i et brev til Universitetet i Oslo høsten 2011 bevilget kr 250 000 til å få laget en kravspesifikasjon for nasjonal vitnemålsbank. KD benytter ordet "vitnemålsbank" for ikke å forveksle med det som heter Nasjonal vitnemålsdatabase, hvor resultatene fra videregående opplæring finnes.

NSR er glad for at vårt initiativ har blitt fulgt opp og venter med spenning på ferdigstillelsen av den nasjonale vitnemålsbanken. Det vil forenkle bakgrunnssjekken vesentlig og skape en større tillit til søkeres vitnemål.

Oppdatert: 24. mar 2022

Publisert: 10. apr 2012

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.