Manglende kontroll ved ansettelser i helsevesenet

23. mar 2022
Lesetid: 2 min

NSR har lenge vært opptatt av sikkerhet og ansettelser. Vi har skrevet en rekke artikler, arrangert seminarer og kurs om temaet.

Adobe Stock 134623300

NSR har lenge vært opptatt av sikkerhet og ansettelser. Vi har skrevet en rekke artikler, arrangert seminarer og kurs om temaet.

Oppslutningen omkring seminarene har vært varierende. Noen bransjer er svært fokusert på det, mens andre har mindre fokus. I samarbeid med Meditor Search hadde NSR planlagt et seminar medio mai med nettopp dette som tema. Arrangementet måtte kanselleres grunnet lav påmelding.

Det har fremkommet i flere medier at helsesektoren har mangelfull kontroll og oppfølging av autorisasjoner, vitnemål m.v. Helsevesenet er ikke alene om å ha manglende ekthetskontroller av vitnemål og sertifikater. Bare 26 % av norske virksomheter gjør dette alltid eller ofte i følge Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino 2007)

I helse og sosialsektoren svarer 20 % at de alltid gjør det, og 21 % gjør det ofte. Men, i helsevesenet hadde vi håpet på en bedre kontroll. Det er forskjell på en kirurg og en mekaniker! Konsekvensene ved feilbehandling med liv og helse kan være store. I helsesektoren har man dessuten mye bedre mulighet for kontroll enn i næringslivet generelt. Alle autorisasjoner og sertifikater finnes sentralt hos Helsedirektoratet, altså bare et ”tastetrykk” unna. Under forutsetning av at de som autoriserer har gjort sin kontroll da.

Men, kontroll av vitnemål og sertifikater er bare en del av utfordringen, eller problemet. Hva med de som blir oppsagt ett sted på grunn av feilbehandling, eller alvorlige brudd på regelverk og lignende i et annet land, eller kanskje i et annet fylke for den saks skyld. Disse personene vil gjerne ha sine vitnemål i orden, men kan ha mistet sin autorisasjon. En lege som får sparken i Sverige, kan flytte til Norge og få jobb, få sparken i Norge, dra til Danmark og får jobb, og sikkert tilbake til Sverige igjen og få jobb på nytt, fordi vedkommende ikke har pådratt seg flere saker ”de siste årene”. Et sentralt register for dette, helst for Norden, ville være på sin plass. Dette har også vært en debatt, men vi har ikke registrert at dette har resultert i noe.

Få arbeidsgivere benytter seg av tilbudet som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kan gi. NOKUT foretar en kontroll av vitnemål fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, sammenholder det med norsk utdanning og utsteder et sertifikat.

Oppdatert: 23. mar 2022

Publisert: 18. mai 2010

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.