Ivaretakelse av personell i forbindelse med krigen i Ukraina

6. apr 2022
Lesetid: 1 min

Mange av NSRs medlemsvirksomheter har personell fra Ukraina eller Russland eller med en form for tilknytning til disse landene eller nærområdene. Gjennom artikler i media og henvendelser til NSR er det tydelig at det finnes ansatte som synes situasjonen er utfordrende og at det er vanskelig å snakke med kollegaer om det som skjer.

Ivareta ansatte

NSR oppfordrer sine medlemmer til å holde en åpen kommunikasjon i egen virksomhet slik at ingen berørte føler seg stigmatisert. I tillegg anbefales det at både HR, ledere og kollegaer har høy bevissthet rundt ivaretakelse av ansatte og sørger for at de som har behov for det, får ekstra tett og god oppfølging i en vanskelig tid.

Allerede eksisterende og kjente ordninger som kollegastøtte, bedriftshelsetjeneste, medarbeidersamtale eller andre former for dialog kan være en god måte for å vise omsorg og gi råd.

Aktimed Helse, har utarbeidet en lederveiledning for oppfølging av ansatte i forbindelse med krigen i Ukraina. Aktimed Helse har gitt NSR tillatelse til å dele denne veilederen med våre medlemmer. Denne og andre veiledere kan lastes ned her.

Om noen av medlemsvirksomhetene ønsker ytterligere støtte og råd fra NSR, kan de ta kontakt med Arne Røed-Simonsen eller Odin Johannessen.

Oppdatert: 6. apr 2022

Publisert: 22. mar 2022

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.