NSR tilbyr gratis rådgivning til sine medlemmer

Rådgivningen kan skreddersys til konsernledelser, styrer, sikkerhetsansvarlige i bedriften eller øvrige ansatte.

I lys av å være kontaktpunkt mellom politi, sikkerhetsmyndighet og næringsliv og med personlige erfaringer fra feltet, gir de ansatte i NSR deg oppdatert info om trusselbildet i inn- og utland, behovet for risikoanalyser, råd om fysisk sikkerhet og sikring, sikkerhetsledelse, strategi- og sikkerhetskultur. Vi tilbyr også rådgivning rundt organisering og gjennomføring av store arrangementer.

Har din bedrift spørsmål rundt IPR og opphavsrett, informasjonssikkerhet, fakturabedrageri og villedende markedsføring, økonomisk kriminalitet eller hva lovverket betyr for din bedrift, hjelper NSRs ansatte deg gjerne. Vi driver også politisk påvirkning for å påse at rammeverkene for sikkerhet sikrer din bedrift og dine verdier.

Rådgivningen kan formes som møter, kurs eller foredrag tilpasset ditt behov.

Kontakt oss gjerne.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss