Næringslivets Sikkerhetsråd

er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Arbeidet gjøres gjennom formaliserte og aktive nettverk bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt rådgivning, kurs og seminarer.

Kriminalitet koster samfunnet og virksomhetene enorme summer hvert år og de fleste virksomheter rammes. For at virksomheten skal treffe de riktige beslutninger om sikkerhetstiltak, må ledere og ansatte bevisstgjøres. NSR gir råd og oppdatert informasjon om sikkerhetstiltak mot informasjonsspionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet m.v.

Sikkerhetsarbeid er lederens ansvar. Har du råd til å nedprioritere sikkerhet i din bedrift?

NSRs vedtekter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss