Nødplakat for digitale angrep

Nodplakat v3 bakgrunn

Trykk her for å laste ned nødplakaten.

Nødplakaten for digitale angrep er utviklet av Næringslivets sikkerhetsråd, i samarbeid med Politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3), Nasjonal sikkerhetsmyndighets nasjonale cybersikkerhetssenter (NSCS) og Datatilsynet. NSRs informasjonssikkerhetsutvalg har i tillegg kvalitetssikret innholdet.

Nødplakaten er utviklet for å gjøre det lettere for virksomheter å forstå hvilke akutte tiltak de bør iverksette om de rammes av digitale angrep.

– Det er lurt å henge opp en utskrift av nødplakaten på veggen, i tilfelle datasystemene blir utilgjengelige i et digitalt angrep. Da har man de viktigste telefonnumrene for krisehåndteringen lett tilgjengelig, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Det finnes flere andre leverandører som tilbyr hendelseshåndtering enn de syv som per i dag er en del av NSMs frivillige godkjenningsordning. Næringslivets sikkerhetsråd oppfordrer den enkelte virksomhet til å undersøke mulige leverandører og inngå nødvendige avtaler før et eventuelt angrep inntreffer.

NSR har fått hjelp av Kripos' oversettingstjeneste til å oversette nødplakaten til engelsk.

Trykk her for å laste ned nødplakaten på engelsk.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.