Mer om kurset i sikkerhetsledelse

Har du ansvar for å etablere og drifte sikkerheten i din virksomhet, og er usikker på hvordan du skal gripe an utfordringen? Da er dette kurset for deg.

Om kurset

Du får kunnskaper rom ledende praksis innen sikkerhetsledelse, og hvordan planlegge systematisk og strukturert sikkerhetsarbeid. Bakgrunn

Tiltak for å sikre virksomhetens verdier er i dag en nødvendighet for de aller fleste virksomheter. Selv om utfordringene og kravene er forskjellig så krever alle sikringstiltak planlegging og ledelse for å fungere optimalt. Sentrale spørsmål som hva sikkerhet skal være for deg, hvordan oppnå den ønskede sikkerheten og hvordan man vet man har den sikkerheten man har bestemt seg for, må besvares. En systematisk og helhetlig tilnærming er derfor avgjørende for å lykkes.

Ledende praksis innen sikkerhetsledelse baserer seg på et systematisk arbeid med å analysere og vurdere relevante forhold, i tillegg til å finne effektive tiltak. Dagens sikringsteori bygger også på at det bør eksistere en sikringskontekst bestående av verdi, trussel og sårbarhet, om sikringstiltak skal innføres. Etterretning og sikringsrisikoanalyser gir beslutningsstøtte når tiltak vurderes innført, og reduserer usikkerhet under pågående operasjoner.

Hva vil du lære på kurset?

Formålet med kurset er å få en innføring i hva sikkerhetsledelse er og hvordan man kan lede og administrere sikkerhetsarbeidet på en helhetlig og optimal måte.

Deltakerne skal forstå hvordan sikringsrisikoanalyse og etterretning kan bli brukt til å finne optimale sikkerhetsløsninger for sin virksomhet gjennom å kjenne til teori og ledende praksis innen fagfeltet.

Deltakerne vil også lære hvordan man kan etablere et sikkerhetsprogram i en virksomhet og herunder initiere og drifte ulike sikkerhetsprosjekter og operasjoner gjennom en helhetlig tilnærming.

I tillegg er formålet å gi en innføring i ulike tiltak innenfor teknologi, organisasjon og menneske for å forstå hvordan optimale sikkerhetsløsninger kan planlegges og operasjonaliseres.

Deltakerne skal etter kurset kunne lede arbeidet med å etablere, drifte og kontrollere sikkerheten i en virksomhet. Man vil også være i stand til å etablere et sikkerhetsprogram hvor sikringsanalyser og etterretning integreres på en optimal måte.

Underveis vil vi behandle særskilte temaer og utfordringer i de ulike trinnene.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen for kurset er primært medarbeidere, konsulenter, rådgivere, ledere og vektere innen offentlig og privat virksomhet som jobber med å etablere og/eller drifte et sikkerhetssystem i en virksomhet. Kurset passer for alle fagområder innenfor sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet.

Andre aktuelle deltakere på kurset er instruktører, studenter og andre som har behov eller interesse for fagområdet.

Hvordan blir kurset gjennomført?

Kurset blir gjennomført over tre dager med seks undervisningstimer (45 minutter) hver dag.

Temaer som vil bli gjennomgått er:

 • Sikkerhet – en teoretisk oversikt
 • Risikobasert tilnærming til sikkerhet
 • Styringssystem for sikkerhetsarbeidet
 • Overordnede prinsipper for sikkerhetsarbeidet
 • Sikringstrekløveret – innføring i teknologiske, organisatoriske og menneskelige tiltak
 • Sikkerhetsadministrasjon og operasjoner
 • Personell-, objekt- og informasjonssikkerhet
 • Sikkerhet ved anskaffelser og utkontraktering
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Innføring i ulike analysemetoder

Kurset er en blanding av teori og oppgaver. Det betyr at det vil være en veksling mellom foredrag gitt i plenum og oppgaver som løses i mindre grupper. Oppgavene vil også gjennomgås i plenum.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.